آرشیو » بایگانی‌های تجربه کانادایی (CEC) - پارس کانادا | مهاجرت به کانادا

اولین انتخاب مختص «CEC» اکسپرس انتری در ماه سپتامبر
6 روز قبل

اولین انتخاب مختص «CEC» اکسپرس انتری در ماه سپتامبر

از آغاز سال جاری، 17 انتخاب مختص متقاضیان «برنامه تجربه کانادایی» برگزار شده است

صدور ۵۹۵۶ دعوتنامه در یکی از بزرگ‌ترین انتخاب‌های اکسپرس انتری
3 ماه قبل

صدور ۵۹۵۶ دعوتنامه در یکی از بزرگ‌ترین انتخاب‌های اکسپرس انتری

متقاضیان «CEC» با حداقل امتیاز «CRS» 380 دعوت شده اند تا برای اقامت دائم کانادا درخواست دهند. کانادا در روز 31 مه، با برگزاری سومین انتخاب بزرگ در تاریخ این سیستم، 5956 متقاضی مهاجرت را دعوت کرد تا برای اقامت دائم اقدام کنند. «اداره مهاجرت، پناهندگی، و شهروندی کانادا» (IRCC) از متقاضیانی دعوت به عمل […]

کاهش امتیاز «CRS» در جدیدترین «CEC» اکسپرس انتری
4 ماه قبل

کاهش امتیاز «CRS» در جدیدترین «CEC» اکسپرس انتری

متقاضیان «برنامه تجربه کانادایی» با حداقل امتیاز 397 دعوت شدند کانادا در روز 20 مه، انتخاب غیر منتظره‌ای تحت اکسپرس انتری برگزار کرد، و از 1842 متقاضی با حداقل امتیاز 397 دعوت به عمل آورد. پس از انتخاب بی‌سابقه 13 فوریه که دارای حداقل امتیاز 75 بود، امتیازات موردنیاز در انتخاب اخیر، کمترین مورد در […]

حداقل امتیاز ۴۰۱ در جدیدترین انتخاب مختص «CEC» اکسپرس انتری
4 ماه قبل

حداقل امتیاز ۴۰۱ در جدیدترین انتخاب مختص «CEC» اکسپرس انتری

در دور جدید، از 4147 متقاضی اکسپرس انتری دعوت به عمل آمده است کانادا در روز 13 مه، تحت یک انتخاب مختص «CEC»، از 4147 متقاضی اکسپرس انتری دعوت به عمل آورد تا برای اقامت دائم اقدام کنند. «اداره مهاجرت، پناهندگی، و شهروندی کانادا» (IRCC) متقاضیانی را دعوت کرد که دارای حداقل امتیاز 401 در […]