آرشیو » بایگانی‌های منیتوبا - پارس کانادا

انتخاب استانی ۲۸ جولای منیتوبا
1 ماه قبل

انتخاب استانی ۲۸ جولای منیتوبا

استان منیتوبا برای ۳۵۴  متقاضی مهاجرت به کانادا دعوتنامه درخواست صادر کرد

استان‌های مانیتوبا و بریتیش کلمبیا دعوت‌نامه‌ صادر کردند
5 ماه قبل

استان‌های مانیتوبا و بریتیش کلمبیا دعوت‌نامه‌ صادر کردند

استان‌های مانیتوبا و بریتیش کلمبیا در روزهای ۵ و ۷ آپریل ۲۰۲۲ انتخاب‌های استانی برگزار و دعوت‌نامه‌هایی را برای متقاضیان مهاجرت به کانادا صادر کردند.

استان مانیتوبا برای ۱۲۰ متقاضی دعوت‌نامه صادر کرد
6 ماه قبل

استان مانیتوبا برای ۱۲۰ متقاضی دعوت‌نامه صادر کرد

استان مانیتوبا در تاریخ ۱۰ مارچ ۲۰۲۲ انتخابی را برگزار و برای ۱۲۰ متقاضی مهاجرت دعوت‌نامه صادر کرد تا برای گواهی استانی درخواست دهند.

استان مانیتوبا برای ۲۷۸ متقاضی مهاجرت دعوت‌نامه صادر کرد
7 ماه قبل

استان مانیتوبا برای ۲۷۸ متقاضی مهاجرت دعوت‌نامه صادر کرد

استان مانیتوبا در تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ انتخابی را برگزار و برای ۲۷۸ متقاضی مهاجرت دعوت‌نامه صادر کرد تا برای گواهی استانی درخواست دهند.

استان مانیتوبا برای ۲۷۳ متقاضی مهاجرت دعوت‌نامه صادر کرد
7 ماه قبل

استان مانیتوبا برای ۲۷۳ متقاضی مهاجرت دعوت‌نامه صادر کرد

استان مانیتوبا در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۲۲ انتخابی را برگزار و برای ۲۷۳ متقاضی مهاجرت دعوت‌نامه صادر کرد تا برای گواهی استانی درخواست دهند.

برگزاری انتخاب استانی مانیتوبا
8 ماه قبل

برگزاری انتخاب استانی مانیتوبا

استان مانیتوبا در تاریخ ۲۷ ژانویه ۲۰۲۲ انتخابی را برگزار و برای ۳۱۵ متقاضی مهاجرت دعوت‌نامه صادر کرد تا برای گواهی استانی درخواست دهند.

افزایش ورود افراد دارای اجازه کار پس از فارغ التحصیلی به بازار کار کانادا
8 ماه قبل

افزایش ورود افراد دارای اجازه کار پس از فارغ التحصیلی به بازار کار کانادا

یک مطالعه آماری در کانادا نشان می دهد که دانشجویان بین المللی در دهه گذشته، منبع فزاینده نیروی کار در بازار کار کانادا بوده اند.

اولین انتخاب استانی مانیتوبا  در سال ۲۰۲۲
8 ماه قبل

اولین انتخاب استانی مانیتوبا در سال ۲۰۲۲

مانیتوبا اولین انتخاب استانی خود در سال ۲۰۲۲ را برگزار و از ۴۴۳ متقاضی مهاجرت دعوت کرد تا برای گواهی استانی درخواست دهند.

استان منیتوبا آخرین انتخاب خود در سال ۲۰۲۱ را برگزار کرد
9 ماه قبل

استان منیتوبا آخرین انتخاب خود در سال ۲۰۲۱ را برگزار کرد

استان منیتوبا در تاریخ ۳۰ دسامبر، آخرین انتخاب خود در سال ۲۰۲۱ را برگزار و برای ۳۹۳ متقاضی مهاجرت دعوت‌نامه صادر کرد تا برای گواهی استانی درخواست دهند. برنامه مهاجرتی استان منیتوبا (MPNP) در مجموع ۳۹۳ متقاضی مهاجرت را از طریق سه برنامه مهاجرتی استانی دعوت کرد. تعداد دعوت‌نامه‌های صادرشده و حداقل امتیاز برای هر […]

استان منیتوبا برای ۴۳۸ متقاضی دعوت‌نامه صادر کرد
9 ماه قبل

استان منیتوبا برای ۴۳۸ متقاضی دعوت‌نامه صادر کرد

استان منیتوبا در تاریخ ۲ دسامبر برای ۴۳۸ متقاضی دعوت‌نامه صادر کرد تا برای گواهی استانی درخواست دهند. برنامه مهاجرتی استان منیتوبا (MPNP) در مجموع ۴۳۸ متقاضی مهاجرت را از طریق سه برنامه مهاجرتی استانی دعوت کرد: ⦁ نیروی کار متخصص در منیتوبا: ۳۵۸ دعوت‌نامه با حداقل امتیاز EOI، ۴۴۹ ⦁ نیروی کار متخصص خارج […]

استان منیتوبا در تاریخ 1 نوامبر برای 421 متقاضی دعوت‌نامه صادر کرد
10 ماه قبل

استان منیتوبا در تاریخ 1 نوامبر برای 421 متقاضی دعوت‌نامه صادر کرد

استان منیتوبا در تاریخ ۱ نوامبر برای ۴۲۱ متقاضی دعوت‌نامه صادر کرد. تا برای گواهی استانی درخواست دهند. منیتوبا نتایج انتخاب اخیر خود را اعلام کرد که در تاریخ ۱ نوامبر برگزار شده بود. برنامه مهاجرتی استان منیتوبا (MPNP) در مجموع ۴۲۱ متقاضی مهاجرت را از طریق سه برنامه مهاجرتی استانی دعوت کرد: ⦁ نیروی […]


Notice: Undefined variable: additional_loop in /var/www/html/wp-content/themes/zohour/inc/template/cat-2.php on line 54

Notice: Trying to get property 'max_num_pages' of non-object in /var/www/html/wp-content/themes/zohour/inc/template/cat-2.php on line 54