آرشیو » بایگانی‌های بریتیش کلمبیا - پارس کانادا

انتخاب ۱۷ می بریتیش کلمبیا
2 روز قبل

انتخاب ۱۷ می بریتیش کلمبیا

در این انتخاب حداقل ۱۷۵ دعوتنامه برای متقاضیان صادر شد

برگزاری انتخاب استان بریتیش کلمبیا در حوزه تکنولوژی
2 ماه قبل

برگزاری انتخاب استان بریتیش کلمبیا در حوزه تکنولوژی

بریتیش کلمبیا در تاریخ ۱ مارچ ۲۰۲۲، برای ۱۳۶ نیروی کار در حوزه تکنولوژی دعوت‌نامه صادر کرد تا برای گواهی استانی درخواست دهند.

بریتیش کلمبیا از ۱۶۰ متقاضی مهاجرت دعوت کرد
2 ماه قبل

بریتیش کلمبیا از ۱۶۰ متقاضی مهاجرت دعوت کرد

بریتیش کلمبیا از طریق برنامه مهاجرتی خود از ۱۶۰ متقاضی مهاجرت دعوت کرد تا برای اقامت دائم درخواست دهند.

برگزاری انتخاب استان بریتیش کلمبیا در حوزه تکنولوژی
3 ماه قبل

برگزاری انتخاب استان بریتیش کلمبیا در حوزه تکنولوژی

بریتیش کلمبیا در تاریخ ۱۵ فوریه ۲۰۲۲، برای ۱۴۰ نیروی کار در حوزه تکنولوژی دعوت‌نامه صادر کرد تا برای گواهی استانی درخواست دهند.

بریتیش کلمبیا از ۱۹۸ متقاضی مهاجرت دعوت کرد
3 ماه قبل

بریتیش کلمبیا از ۱۹۸ متقاضی مهاجرت دعوت کرد

بریتیش کلمبیا از طریق برنامه مهاجرتی خود از ۱۹۸ متقاضی مهاجرت دعوت کرد تا برای اقامت دائم درخواست دهند.

برگزاری انتخاب استان بریتیش کلمبیا در حوزه تکنولوژی
3 ماه قبل

برگزاری انتخاب استان بریتیش کلمبیا در حوزه تکنولوژی

بریتیش کلمبیا در تاریخ ۱ فوریه ۲۰۲۲، برای ۱۲۶ نیروی کار در حوزه تکنولوژی دعوت‌نامه صادر کرد تا برای گواهی استانی درخواست دهند. دعوت‌نامه‌ها از طریق برنامه مهاجرتی بریتیش کلمبیا در حوزه تکنولوژی (BC PNP Tech) صادر شده‌اند که تحت برنامه مهاجرتی استان بریتیش کلمبیا اداره می‌شود. برنامه مهاجرتی بریتیش کلمبیا، یک مسیر اقتصادی است […]

بریتیش کلمبیا از ۲۸۹ متقاضی مهاجرت دعوت کرد
3 ماه قبل

بریتیش کلمبیا از ۲۸۹ متقاضی مهاجرت دعوت کرد

بریتیش کلمبیا از طریق برنامه مهاجرتی خود از ۲۸۹ متقاضی مهاجرت دعوت کرد تا برای اقامت دائم درخواست دهند.

بریتیش کلمبیا در حوزه تکنولوژی دعوت‌نامه صادر کرد
4 ماه قبل

بریتیش کلمبیا در حوزه تکنولوژی دعوت‌نامه صادر کرد

بریتیش کلمبیا در تاریخ ۱۸ ژانویه ۲۰۲۲، برای ۹۱ نیروی کار در حوزه تکنولوژی دعوت‌نامه صادر کرد تا برای گواهی استانی درخواست دهند.

بریتیش کلمبیا از ۲۳۲ متقاضی مهاجرت دعوت کرد
4 ماه قبل

بریتیش کلمبیا از ۲۳۲ متقاضی مهاجرت دعوت کرد

بریتیش کلمبیا از طریق برنامه مهاجرتی خود از ۲۳۲ متقاضی مهاجرت دعوت کرد تا برای اقامت دائم درخواست دهند. برنامه مهاجرتی استان بریتیش کلمبیا برای جذب نیروی کار خارجی با تقاضای بالا طراحی شده که می‌خواهند مقیم دائم کانادا شوند.استان بریتیش کلمبیا در تاریخ ۱۱ ژانویه ۲۰۲۲، دو انتخاب برگزار و برای متقاضیان برنامه‌های مهاجرت […]

برگزاری انتخاب استان بریتیش کلمبیا در حوزه تکنولوژی
4 ماه قبل

برگزاری انتخاب استان بریتیش کلمبیا در حوزه تکنولوژی

برنامه مهاجرتی استان بریتیش کلمبیا (BC PNP)، اولین انتخاب خود در سال 2022 را برگزار کرد. بریتیش کلمبیا در تاریخ 4 ژانویه 2022، برای 102 نیروی کار در حوزه تکنولوژی دعوت‌نامه صادر کرد تا برای گواهی استانی درخواست دهند. دعوت‌نامه‌ها از طریق برنامه مهاجرتی بریتیش کلمبیا در حوزه تکنولوژی (BC PNP Tech) صادر شده‌اند که […]

بریتیش کلمبیا برای ۲۴۳ متقاضی مهاجرت دعوت‌نامه صادر کرد
5 ماه قبل

بریتیش کلمبیا برای ۲۴۳ متقاضی مهاجرت دعوت‌نامه صادر کرد

بریتیش کلمبیا از طریق برنامه مهاجرتی خود برای ۲۴۳ متقاضی مهاجرت دعوت‌نامه صادر کرد تا برای اقامت دائم درخواست دهند.