آرشیو » بایگانی‌های بریتیش کلمبیا - پارس کانادا

انتخاب استانی 23  می 2023 بریتیش کلمبیا
1 هفته قبل

انتخاب استانی 23  می 2023 بریتیش کلمبیا

در این انتخاب بیش از 140 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی صادر شد

انتخاب استانی 18 آوریل 2023 بریتیش کلمبیا
1 ماه قبل

انتخاب استانی 18 آوریل 2023 بریتیش کلمبیا

در این انتخاب بیش از 203 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی صادر شد

انتخاب استانی 11 آوریل 2023 بریتیش کلمبیا
1 ماه قبل

انتخاب استانی 11 آوریل 2023 بریتیش کلمبیا

در این انتخاب ۱۳۲ دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی صادر شد

انتخاب‌های 30 مارچ 2023 بریتیش کلمبیا
1 ماه قبل

انتخاب‌های 30 مارچ 2023 بریتیش کلمبیا

در انتخاب استانی بریتیش کلمبیا حداقل 211 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی صادر شد

انتخاب استانی ۴ آوریل ۲۰۲۳ بریتیش کلمبیا
1 ماه قبل

انتخاب استانی ۴ آوریل ۲۰۲۳ بریتیش کلمبیا

در این انتخاب 175 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی صادر شد

انتخاب استانی 14 مارچ 2023 بریتیش کلمبیا
2 ماه قبل

انتخاب استانی 14 مارچ 2023 بریتیش کلمبیا

در این انتخاب حداقل 231 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی صادر شد

انتخاب استانی 21 مارچ 2023 بریتیش کلمبیا
2 ماه قبل

انتخاب استانی 21 مارچ 2023 بریتیش کلمبیا

در این انتخاب حداقل ۲۵۴ دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی صادر شد

انتخاب 28 فوریه 2023 کارآفرینی بریتیش کلمبیا
2 ماه قبل

انتخاب 28 فوریه 2023 کارآفرینی بریتیش کلمبیا

در این انتخاب حداقل 7 دعوتنامه برای متقاضیان صادر شد

انتخاب استانی 7  مارچ 2023 بریتیش کلمبیا
2 ماه قبل

انتخاب استانی 7  مارچ 2023 بریتیش کلمبیا

در این انتخاب ۲۷۴ دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی صادر شد

انتخاب استانی 28 فوریه 2023 بریتیش کلمبیا
3 ماه قبل

انتخاب استانی 28 فوریه 2023 بریتیش کلمبیا

در این انتخاب ۱۷۷ دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی صادر شد

انتخاب استانی 14 فوریه 2023 بریتیش کلمبیا
3 ماه قبل

انتخاب استانی 14 فوریه 2023 بریتیش کلمبیا

در این انتخاب بیش از 233 دعوتنامه صادر شد


Notice: Undefined variable: additional_loop in /var/www/html/wp-content/themes/zohour/inc/template/cat-2.php on line 54

Notice: Trying to get property 'max_num_pages' of non-object in /var/www/html/wp-content/themes/zohour/inc/template/cat-2.php on line 54