آرشیو » بایگانی‌های بریتیش کلمبیا - صفحه 4 از 16 - پارس کانادا

انتخاب استانی 16 جولای 2024 بریتیش کلمبیا
2 روز قبل

انتخاب استانی 16 جولای 2024 بریتیش کلمبیا

در این انتخاب بیش از 67 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی صادر شد استان بریتیش کلمبیا در انتخاب این هفته در برنامه انتخاب استانی بریتیش کلمبیا (British Columbia Provincial Nominee Program) بیش از 67 دعوتنامه صادر کرد. در انتخاب عمومی با هدف مشاغل فنی، 34 دعوتنامه برای متقاضیان نیروی کار متخصص (Skilled Worker)، فارغ التحصیلان بین‌المللی […]

انتخاب استانی 31 اکتبر 2023 بریتیش کلمبیا
8 ماه قبل

انتخاب استانی 31 اکتبر 2023 بریتیش کلمبیا

در این انتخاب بیش از 203 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی صادر شد استان بریتیش کلمبیا در انتخاب تاریخ 31 اکتبر از انتخاب‌های هفتگی خود در برنامه انتخاب استانی بریتیش کلمبیا (British Columbia Provincial Nominee Program)  بیش از 203 دعوتنامه صادر کرد.  در انتخاب با هدف مشاغل حوزه فناوری، 133 دعوتنامه برای متقاضیان نیروی کار متخصص […]

انتخاب استانی 24 اکتبر 2023 بریتیش کلمبیا
8 ماه قبل

انتخاب استانی 24 اکتبر 2023 بریتیش کلمبیا

در این انتخاب بیش از 157 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی صادر شد استان بریتیش کلمبیا در انتخاب تاریخ 24 اکتبر از انتخاب‌های هفتگی خود در برنامه انتخاب استانی بریتیش کلمبیا (British Columbia Provincial Nominee Program)  بیش از 157 دعوتنامه صادر کرد.  در انتخاب با هدف مشاغل حوزه فناوری، 101 دعوتنامه برای متقاضیان نیروی کار متخصص […]

انتخاب استانی 17 اکتبر 2023 بریتیش کلمبیا
9 ماه قبل

انتخاب استانی 17 اکتبر 2023 بریتیش کلمبیا

در این انتخاب بیش از 152 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی صادر شد استان بریتیش کلمبیا در انتخاب تاریخ 17 اکتبر از انتخاب‌های هفتگی خود در برنامه انتخاب استانی بریتیش کلمبیا (British Columbia Provincial Nominee Program)  بیش از 152 دعوتنامه صادر کرد.  در انتخاب با هدف مشاغل حوزه فناوری، 104 دعوتنامه برای متقاضیان نیروی کار متخصص […]

انتخاب استانی 11 اکتبر 2023 بریتیش کلمبیا
9 ماه قبل

انتخاب استانی 11 اکتبر 2023 بریتیش کلمبیا

در این انتخاب بیش از 180 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی صادر شد استان بریتیش کلمبیا در انتخاب تاریخ 11 اکتبر از انتخاب‌های هفتگی خود در برنامه انتخاب استانی بریتیش کلمبیا (British Columbia Provincial Nominee Program)  بیش از 180 دعوتنامه صادر کرد.  در انتخاب با هدف مشاغل حوزه فناوری، 118 دعوتنامه برای متقاضیان نیروی کار متخصص […]

انتخاب استانی 4 اکتبر 2023 بریتیش کلمبیا
9 ماه قبل

انتخاب استانی 4 اکتبر 2023 بریتیش کلمبیا

در این انتخاب بیش از 187 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی صادر شد استان بریتیش کلمبیا در انتخاب تاریخ 4 اکتبر از انتخاب‌های هفتگی خود در برنامه انتخاب استانی بریتیش کلمبیا (British Columbia Provincial Nominee Program)  بیش از 187 دعوتنامه صادر کرد.  در انتخاب با هدف مشاغل حوزه فناوری، 110 دعوتنامه برای متقاضیان نیروی کار متخصص […]

انتخاب استانی 19 سپتامبر 2023 بریتیش کلمبیا
10 ماه قبل

انتخاب استانی 19 سپتامبر 2023 بریتیش کلمبیا

در این انتخاب 225 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی صادر شد استان بریتیش کلمبیا در انتخاب تاریخ  19 سپتامبر از انتخاب‌های هفتگی خود در برنامه انتخاب استانی بریتیش کلمبیا (British Columbia Provincial Nominee Program)  225 دعوتنامه صادر کرد.  در انتخاب عمومی برای مشاغل حوزه فناوری، 147 دعوتنامه برای متقاضیان نیروی کار متخصص (Skilled Worker)، فارغ التحصیلان […]

انتخاب استانی 12 سپتامبر 2023 بریتیش کلمبیا
10 ماه قبل

انتخاب استانی 12 سپتامبر 2023 بریتیش کلمبیا

در این انتخاب 183 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی صادر شد استان بریتیش کلمبیا در انتخاب تاریخ  12 سپتامبر از انتخاب‌های هفتگی خود در برنامه انتخاب استانی بریتیش کلمبیا (British Columbia Provincial Nominee Program)  بیش از 183 دعوتنامه صادر کرد.  در انتخاب با هدف مشاغل حوزه فناوری، 133 دعوتنامه برای متقاضیان نیروی کار متخصص (Skilled Worker) […]

انتخاب استانی 6 سپتامبر 2023 بریتیش کلمبیا
10 ماه قبل

انتخاب استانی 6 سپتامبر 2023 بریتیش کلمبیا

در این انتخاب 222 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی صادر شد استان بریتیش کلمبیا در انتخاب تاریخ  6 سپتامبر از انتخاب‌های هفتگی خود در برنامه انتخاب استانی بریتیش کلمبیا (British Columbia Provincial Nominee Program)  222 دعوتنامه صادر کرد.  در انتخاب عمومی برای مشاغل حوزه فناوری، 160دعوتنامه برای متقاضیان نیروی کار متخصص (Skilled Worker)، فارغ التحصیلان بین‌المللی […]

انتخاب استانی 29 آگوست 2023 بریتیش کلمبیا
10 ماه قبل

انتخاب استانی 29 آگوست 2023 بریتیش کلمبیا

در این انتخاب بیش از 150 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی صادر شد استان بریتیش کلمبیا در انتخاب تاریخ 29 آگوست از انتخاب‌های هفتگی خود در برنامه انتخاب استانی بریتیش کلمبیا (British Columbia Provincial Nominee Program)  بیش از 150 دعوتنامه صادر کرد.  در انتخاب با هدف مشاغل حوزه فناوری، 102 دعوتنامه برای متقاضیان نیروی کار متخصص […]

انتخاب استانی 9 آگوست2023 بریتیش کلمبیا
11 ماه قبل

انتخاب استانی 9 آگوست2023 بریتیش کلمبیا

در این انتخاب 195 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرتی صادر شد استان بریتیش کلمبیا در انتخاب تاریخ  9 آگوست از انتخاب‌های هفتگی خود در برنامه انتخاب استانی بریتیش کلمبیا (British Columbia Provincial Nominee Program)  195دعوتنامه صادر کرد.  در انتخاب برای مشاغل حوزه فناوری، 139دعوتنامه برای متقاضیان نیروی کار متخصص (Skilled Worker)، فارغ التحصیلان بین‌المللی (International Graduate)، […]


Notice: Undefined variable: additional_loop in /var/www/html/wp-content/themes/zohour/inc/template/cat-2.php on line 54

Notice: Trying to get property 'max_num_pages' of non-object in /var/www/html/wp-content/themes/zohour/inc/template/cat-2.php on line 54
مراقب تشابه نام‌ها باشید! مارا با نام کنپارس به دوستان خود معرفی کنید.
This is default text for notification bar