آرشیو » بایگانی‌های کبک - پارس کانادا

کاهش شهریه دانشجویان فرانسه زبان در کبک
1 روز قبل

کاهش شهریه دانشجویان فرانسه زبان در کبک

دانشجویان بین المللی مناطق دورافتاده کبک شهریه‌ کمتری پرداخت خواهند کرد

کبک در انتخاب آریمای جدید خود برای ۳۰۶ نیروی کار متخصص دعوت‌نامه صادر کرد
2 ماه قبل

کبک در انتخاب آریمای جدید خود برای ۳۰۶ نیروی کار متخصص دعوت‌نامه صادر کرد

کبک در انتخاب آریمای جدید خود که در ۲۴ فوریه برگزار شد، برای ۳۰۶ نیروی کار متخصص دعوت‌نامه صادر کرد تا برای انتخاب دائم درخواست دهند.

فهرست مشاغل واجد شرایط LMIA تسهیل شدۀ کبک برای ۲۰۲۲
2 ماه قبل

فهرست مشاغل واجد شرایط LMIA تسهیل شدۀ کبک برای ۲۰۲۲

کبک فهرست مشاغل واجد شرایط LMIA تسهیل شده را برای سال ۲۰۲۲ منتشر کرد. این استان فهرست مشاغل پرتقاضایی را به‌روز کرده که کارفرمایان برای استخدام نیروی کار موقت خارجی در آن‌ها، نیازی به آگهی دادن و جستجوی نیروی کار در کانادا ندارند. فهرست جدید به طرز چشمگیری از لیست ۱۸۱ شغل اعلام‌شده در سال […]

کبک در انتخاب آریمای خود برای ۵۲۳ نیروی کار دعوت‌نامه صادر کرد
3 ماه قبل

کبک در انتخاب آریمای خود برای ۵۲۳ نیروی کار دعوت‌نامه صادر کرد

کبک در انتخاب آریمای جدید خود که در ۱۰ فوریه برگزار شد، برای ۵۲۳ نیروی کار متخصص دعوت‌نامه صادر کرد تا برای انتخاب دائم درخواست دهند.

کبک در انتخاب آریمای خود برای ۳۲۲ نیروی کار متخصص دعوت‌نامه صادر کرد
3 ماه قبل

کبک در انتخاب آریمای خود برای ۳۲۲ نیروی کار متخصص دعوت‌نامه صادر کرد

کبک در انتخاب آریمای جدید خود که در ۲۷ ژانویه برگزار شد، برای ۳۲۲ نیروی کار متخصص دعوت‌نامه صادر کرد تا برای انتخاب دائم درخواست دهند.

اولین انتخاب آریمای کبک در سال ۲۰۲۲
3 ماه قبل

اولین انتخاب آریمای کبک در سال ۲۰۲۲

کبک در اولین انتخاب آریمای خود در سال ۲۰۲۲ از ۵۱۲ نیروی کار متخصص دعوت کرد تا برای گواهی انتخاب کبک درخواست دهند.

استخدام نیروی کار خارجی موقت بیشتر در کبک
4 ماه قبل

استخدام نیروی کار خارجی موقت بیشتر در کبک

شرکت‌های کبک اکنون می‌توانند تا 20 درصد نیروی کار خارجی موقت استخدام کنند.

کبک در انتخاب آریمای خود برای ۳۲۶ نیروی کار دعوت‌نامه صادر کرد
5 ماه قبل

کبک در انتخاب آریمای خود برای ۳۲۶ نیروی کار دعوت‌نامه صادر کرد

کبک در انتخاب آریمای خود که در ۹ دسامبر ۲۰۲۱ برگزار شد، برای ۳۲۶ نیروی کار دعوت‌نامه صادر کرد تا برای گواهی انتخاب کبک درخواست دهند.

کبک در انتخاب آریما برای ۳۳ متقاضی مهاجرت دعوت‌نامه صادر کرد
6 ماه قبل

کبک در انتخاب آریما برای ۳۳ متقاضی مهاجرت دعوت‌نامه صادر کرد

کبک در انتخاب آریمای خود که در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۱ برگزار شد، برای ۳۳ متقاضی مهاجرت دعوت‌نامه صادر کرد تا برای گواهی انتخاب کبک درخواست دهند.

برگزاری انتخاب آریما
6 ماه قبل

برگزاری انتخاب آریما

کبک در انتخاب آریمای خود که در 21 اکتبر 2021 برگزار شد، برای 23 متقاضی مهاجرت دعوت‌نامه صادر کرد تا برای گواهی انتخاب کبک درخواست دهند.

انتخاب جدید آریما و دعوت کبک از کادر درمان و معلمان
7 ماه قبل

انتخاب جدید آریما و دعوت کبک از کادر درمان و معلمان

کبک از 536 متقاضی مهاجرت دعوت کرد تا در 30 سپتامبر 2021 برای انتخاب دائم درخواست دهند.