برچسب » پاریس

ماجرای رفتار غیر قانونی پاریس در مورد سرمایه گذاران کبک روشن شد
7 سال قبل

ماجرای رفتار غیر قانونی پاریس در مورد سرمایه گذاران کبک روشن شد

اطلاعات رسیده از منابع موثق، حاکی از آن است که رفتار غیر قانونی سفارت کانادا در پاریس و ارسال نامه های غیر معمول مبنی بر بررسی وضعیت افراد از جهت واجد شرایط بودن برای برنامه و نیز درخواست مصاحبه در مواردی محصول بی اطلاعی تعدادی افسر شاغل در این اداره بوده است. نامه های ارسالی […]

موضع اداره مهاجرت کبک در ارتباط با رفتار خلاف قانون سفارت کانادا در پاریس
7 سال قبل

موضع اداره مهاجرت کبک در ارتباط با رفتار خلاف قانون سفارت کانادا در پاریس

در پی درخواست های خارج از قاعده ویزا آفیس پاریس در مورد متقاضیان سرمایه گذاری کبک که پیش از این در این مقاله در مورد آن نوشتم، به دنبال مکاتبات متعدد ما با اداره مهاجرت کبک سرانجام روز جمعه از سوی این اداره با دفتر ما تماسی برقرار شد. یکی از مسوولین اداره مهاجرت کبک ضمن تشکر […]

درخواست مدارک فراقانونی دفتر پاریس در پرونده های تجاری کبک
7 سال قبل

درخواست مدارک فراقانونی دفتر پاریس در پرونده های تجاری کبک

پس از انتقال پرونده های تجاری کبک که در مرحله فدرال منتظر رسیدگی بودند به ویزا آفیس پاریس، رسیدگی به این پرونده ها به سرعت آغاز شده است. این دسته پرونده ها  مدتها اسیر بی عملی دفتر اداره مهاجرت کانادا در آنکارا بودند و این انتقال و نیز رسیدگی نوید یک تغییر در سیاستهای دولت […]


Notice: Undefined variable: additional_loop in /var/www/html/wp-content/themes/zohour/tag.php on line 17

Notice: Trying to get property 'max_num_pages' of non-object in /var/www/html/wp-content/themes/zohour/tag.php on line 17