برچسب » استخر اکسپرس انتری

لغو محدودیت ظرفیت پذیرش متقاضی توسط استان ساسکاچوان
2 سال قبل

لغو محدودیت ظرفیت پذیرش متقاضی توسط استان ساسکاچوان

 استان ساسکاچوان محدودیت ظرفیت پذیرش متقاضی در هر برنامه را برداشته است. این تصمیم در پی تغییر سیستم انتخاب به یک سیستم ابراز علاقه مندیEOI برای جریان های “نیروی متخصص اکسپرس انتری” و “مشاغل مورد تقاضا” انجام می شود. پیش از این، استان می بایست حداکثر تعداد درخواست های پذیرفته شده و جاهای خالی باقی […]

صدور 3500 دعوتنامه در سیستم اکسپرس انتری
2 سال قبل

صدور 3500 دعوتنامه در سیستم اکسپرس انتری

در تاریخ 5 فوریه، 3500 دعوتنامه برای متقاضیان اقامت دائم کانادا صادر شد. حداقل امتیاز لازم در سیستم امتیاز بندی جامع 472 بود. سیستم اکسپرس انتری استخر متقاضیان را برای سه گروه اصلی مهاجران اصلی نیروی متخصص مدیریت می کند. این سه گروه عبارتند از نیروی متخصص، نیروی کار ماهر و تجربه کانادایی. متقاضیان بر […]

صدور 351 دعوتنامه برای متقاضیان سیستم اکسپرس انتری استان آلبرتا
2 سال قبل

صدور 351 دعوتنامه برای متقاضیان سیستم اکسپرس انتری استان آلبرتا

برنامه مهاجرت استانی آلبرتا در دو انتخاب خود در مجموع 351 دعوتنامه (NOI) برای متقاضیان اکسپرس انتری آلبرتا با امتیاز (CRS) حداقل 300 صادر کرد. این انتخاب های برنامه مهاجرت استانی آلبرتا در تاریخ 22 و 29 ژانویه سال 2020 برگزار شدند. در انتخاب 22 ژانویه، 201 دعوتنامه، برای متقاضیانی صادر شد که حداقل امتیاز […]