حقوق شاغلان در کانادا: استانداردهای اشتغال
05 مارس 2010 - 17:58
بازدید 623
11

  استاندارهای اشتغال چیست؟ استانداردهای اشتغال حداقل استانداردهایی است که در قانون وضع شده و حقوق افراد در محل ‌کار را توضیح می‌دهد و اجرای آن را تضمین می‌کند. هر استان و قلمرویی قوانین خاص خود را دارد.شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت […]

ارسال توسط :
پ
پ

 


استاندارهای اشتغال چیست؟

استانداردهای اشتغال حداقل استانداردهایی است که در قانون وضع شده و حقوق افراد در محل ‌کار را توضیح می‌دهد و اجرای آن را تضمین می‌کند. هر استان و قلمرویی قوانین خاص خود را دارد.شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 

اغلب شاغلان در کانادا (در حدود ۹۰ درصد از آنها) تحت حمایت قوانین اشتغال در استان یا قلمروی خود هستند. باقی شاغلان نیز در مشاغلی به کار مشغولند که در هرحال تحت قوانین دولت فدرال هستند.شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 

کدام یک از حقوق شاغلان تحت حمایت قوانین استانداردهای اشتغال است؟شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 

قوانین استانداردهای اشتغال به حقوقی چون ساعات کار و میزان دستمزد ساعات کار اضافی، حداقل حقوق، نحوه پرداخت، زمان مرخصی و تعطیلات و حقوق این مدت، تعطیلات رسمی، ساعات قهوه و ناهار، مرخصی زایمان و مرخصی والدین، ترک خدمت اضطراری به دلایل شخصی، مرخصی به دلیل بیماری در خانواده، اعلام پایان همکاری و نحوه پرداخت حقوق پایان کار می‌پردازد. در اینجا به برخی نکات مهم اشاره می‌شود:شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 

 • ساعات کار و میزان دستمزد ساعات کار اضافی مسئله‌ای است که همه شاغلان را شامل می‌شود و قوانین مربوط به آن در نقاط مختلف کانادا به طور مشخصی با هم متفاوت است. البته تقریبا در تمام نقاط کشور، میزان دستمزد برای ساعات اضافی چیزی در حدود یک و نیم برابر حقوق اولیه در نظر گرفته شده است. کارفرمایان نمی‌توانند از پرداخت این مبلغ امتناع کنند یا نیروهای خود را به ساعات کار مفرط و بیش از حد مجبور کنند و در عین حال این حق را هم ندارند که نیرویی را به دلیل اعتراض به ساعات اضافی کار یا امتناع از پذیرش آنان از محل کار، یا در صورتی که کارگر خارجی باشد از کشور، اخراج کنند.شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 
 • حداقل حقوق کمترین حقوقی است که یک کارفرما می‌تواند به نیروهای خود بپردازد و این رقم هم در نقاط مختلف کانادا با توجه به قوانین استانی یا قلمرویی متفاوت است.
 • حقوق نیروهای شاغل باید در دوره‌های مرتبی به آنها پرداخت شود و علاوه بر آن برگه‌ای که میزان حقوق و کسورات قانونی درآن ذکر شده نیز باید به فرد داده شود.
 • اغلب نیروهای شاغل حق استفاده از مرخصی سالانه با حقوق را دارند. در استان بریتیش کلمبیا، آلبرتا، مانیتوبا، انتاریو و کبک، همه شاغلان باید بعد از یک سال کار برای یک کارفرما از دوهفته مرخصی با حقوق برخوردار شوند. در نقاط مختلف کشور شرایط استفاده از این مرخصی و افراد واجد این شرایط با هم تفاوت‌های مشخصی دارند.شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 
 • در روزهای تعطیل رسمی اغلب شاغلان می‌توانند از تعطیلی با حقوق استفاده کنند یا در صورت کار کردن در آن روز از دستمزد اضافی برخوردار شوند. در هر استان یا قلمرویی تعدادی از این روزهای تعطیل رسمی مشخص شده که به جز چند مورد مشترک، باقی آنها با هم متفاوت‌ هستند.شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 
 • در اغلب حوزه‌های قانونی در کشور نیروهای شاغل حق استفاده از ساعت نهاری حداقل نیم ساعته بعد از هر پنج ساعت کار پیوسته را دارند. کارفرمایان معمولا برای این ساعات به نیروهای خود حقوق نمی پردازند.شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 

 
 

آیا همه شاغلان از حقوق اشتغال یکسان برخوردار هستند؟شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 

خیر. برخی از گروه‌های شاغلین مشمول قوانین استاندارد اشتغال دیگری می‌شوند و یا یک یا برخی از قوانین مذکور شامل حال آنها نمی‌شود. برای مثال کارگران مزارع به جای حداقل حقوق مشمول piece rate می‌شوند و در بیشتر استان‌ها هم پرداخت اضافی برای ساعات کار بیشتر یا روزهای مرخصی رسمی با حقوق شامل حال آنها نمی‌شود. از گروه‌های کاری دیگر که حقوق اشتغال متفاوتی دارند می‌توان به ماهیگیران صنعتی، کارگران حوزه‌های استخراج نفت، الوارسازها، مراقبان و پرستاران خانگی، متخصصان، مدیران و بالاخره برخی از انواع فروشنده‌ها اشاره کرد.شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 

 

بهداشت و امنیت در محیط کارشرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 

همه شاغلان در کانادا این حق را دارند که در محیطی امن و سالم کار کنند. هدف از وضع قوانین بهداشت و امنیت محل کار این است که از نیروهای کار در مقابل خطرات بهداشتی و امنیتی موجود در محل‌های کار حفاظت و حمایت شود. علاوه بر قوانین فراگیر دولت فدرال، هر استان و قلمرویی نیز در این زمینه قوانین خاص خود را دارد.شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 

 • حق امتناع از انجام کارهای خطرناک. یکی از حقوق اولیه شاغلان این است که در صورت دادن احتمال خطر در یک کار برای خود یا همکارانشان، از انجام آن امتناع کنند. امتناع از کار باید به کارفرما یا سوپروایزری که مسئول بررسی موضوع است، گزارش داده شود.شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 
 • صدمه دیدن در محل کار. در همه استان‌ها و قلمروها قوانینی وضع شده است که طبق آن چنانچه کسی به هنگام کار صدمه دیده یا به آن دلیل بیمار شده باشد، مزایای جبرانی به او تعلق می‌گیرد. اگر فردی به هنگام کار دچار تصادفی شود، سوپروایزر باید آن را به سرعت گزارش کند. یک متخصص درمان (برای مثال پزشک عمومی) نیز باید در جریان قرار بگیرد و موضوع را رسما به هیئت مربوطه گزارش نماید. شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 

 

حقوق بشر یا حقوق انسانیشرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 

تبعیض

کارفرمایان نمی‌توانند به دلیل نژاد، مذهب، خاستگاه قومی، رنگ پوست، جنسیت، سن، وضعیت تاهل، ناتوانی جسمی یا گرایش‌های جنسی (برای مثال همجنس‌گرا بودن) از استخدام کسی امتناع کنند. گرچه گاهی دیده شده که کارفرما یا همکاران یک فرد گاهی رفتارها یا عبارات نژادپرستارنه و تبعیض‌آمیز به کار می‌برند. این کار نوعی آزار محسوب می‌شود و خلاف قانون است.شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 

اگر فکر می‌کنید که مورد تبعیض یا آزار قرار گرفته‌اید، با کارفرمای خود صحبت کنید تا سعی کند مشکل را حل کند. اگر امکان حل موضوع وجود نداشت یا فایده‌ای نداشت، موضوع را با اتحادیه مربوطه، کمیسیون حقوق بشر استانی یا قلمرویی و یا کمیسیون حقوق بشر کانادا در میان بگذارید.شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 

اگر به کمک احتیاج داشتیدشرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 

اگر فکر می‌کنید که رفتار کارفرما با شما منصفانه نیست و او قوانین را رعایت نمی‌کند، می‌توانید از طریق تلفن یا نامه با دفاتر استانداردهای کارlabour standards office دولت فدرال یا دولت‌های استانی یا قلمرویی خود تماس گرفته و موضوع را با آنها درمیان بگذارید. شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 

تا آنجا که ممکن است اطلاعات کسب کنیدشرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 

اطلاعات ارائه شده مواردی کلی است که سعی شده تا حد امکان دقیق و صحیح باشند اما به هرحال امکان خطا منتفی نیست. بنابر این تضمین صحت این اطلاعات از عهده ما خارج است. خوانندگان پیش از به کار بردن این اطلاعات باید درباره درستی آنها اطمینان حاصل نمایند. لینک‌های زیر در این مورد به شما کمک خواهند کرد:شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 

شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 

لینک مناسب برای شاغلانی که تحت حمایت قوانین دولت فدرال هستند:شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 

http://www.hrsdc.gc.ca/eng/labour/employment_standards/index.shtml

شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 

علاقه‌مندان به کسب اطلاعات بیشتر درباره قوانین استاندارد اشتغال دولت فدرال یا آگاهی از نحوه برقراری تماس با دولت استانی یا قلمرویی خود می‌توانند با شماره تلفن: ۱ ۸۰۰ O-Canada (۱-۸۰۰-۶۲۲-۶۲۳۲) یا TTY(teletypewriter) ۱-۸۰۰-۹۲۶-۹۱۰۵ تماس بگیرند. خدمات تلفنی به دو زبان انگلیسی و فرانسه ارائه می‌شود.

 

 

 

ثبت دیدگاه

 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

برای ارسال دیدگاه شما باید وارد سایت شوید.

مراقب تشابه نام‌ها باشید! مارا با نام کنپارس به دوستان خود معرفی کنید.
This is default text for notification bar