Work-Sharing برنامه‌ای کارگشا برای راحتی خیال شاغلان کانادایی
23 مارس 2010 - 11:43
بازدید 424
8

            آگاهی از کمک‌ها و برنامه‌های حمایتی دولت فدرال یا استانی می‌تواند هم برای شاغلان و هم کارفرمایان مفید و راه‌گشا باشد. در اینجا با یکی از موفق‌ترین این برنامه‌ها در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ آشنا می‌شویم. برنامه‌ای که از بیکاری ده‌ها هزار نفر جلوگیری کرد و تحسین تلویحی (یا […]

ارسال توسط :
پ
پ

 

 

 

 

 
 

آگاهی از کمک‌ها و برنامه‌های حمایتی دولت فدرال یا استانی می‌تواند هم برای شاغلان و هم کارفرمایان مفید و راه‌گشا باشد. در اینجا با یکی از موفق‌ترین این برنامه‌ها در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ آشنا می‌شویم. برنامه‌ای که از بیکاری ده‌ها هزار نفر جلوگیری کرد و تحسین تلویحی (یا بهتر است بگوییم، انتقاد محدود!) رهبران رقیب را به همراه داشت.      شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 
 
 

به نظر می‌رسد برنامه اخیر دولت فدرال با نام work-sharing که برای آن یک بودجه ۲۰۰ میلیون دلاری در نظر گرفته شده، در دستیابی به اهداف مورد نظر خود یعنی کاستن از میزان رشد بیکاری موفق بوده است زیرا تعداد کارکنانی که در این برنامه ثبت نام کرده‌اند تا از خطر بیکاری و اخراج در امان باشند، طی هشت ماه گذشته به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده و به ۱۶۵ هزار و ۱۰۴ نفر رسیده است.       شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 
 
 

این برنامه دقیقاً چیست؟     شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 
 

برنامه Work-Sharing یک برنامه تنظیم‌ کننده است که برای کمک به کارفرمایان و کارکنان طراحی شده تا آنان را در مواقعی که کارشان از میزان معمول کمتر است (البته این امر باید از اختیار کارفرما خارج باشد) از مشکل اخراج نیروی کار و یا بیکار شدن نجات دهد. طبق این برنامه از کارکنانی که واجد شرایط دریافت مزایای EI باشند و میزان کار هفتگی‌اشان به‌طور موقت کاهش پیدا کرده باشد، حمایت‌های مالی به عمل می‌آید.        شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 
 
 

برای استفاده از آن، نمایندگان هر دو طرف یعنی کارفرکا و فرد شاغل باید در مورد اجرای برنامه Work-Sharing موافقت کرده باشند و این توافق باید به تایید Service Canada نیز رسیده باشد.      شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 
 

برنامه Work-Sharing به موارد زیر می‌پردازد:     شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 
 

 • به کارفرمایان کمک می‌کند تا کارکنان ماهر و باتجربه خود را از دست ندهند و به این ترتیب از پرداخت هزینه‌هایی که در زمان برگشت اوضاع به حالت عادی، استخدام مجدد و آموزش دادن به یک نیروی جدید بر عهده‌اشان می‌گذارد اجتناب نمایند؛ و     شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 
   
 • به شاغلان کمک می‌کند تا مهارت‌های خود را حفظ کنند و با توجه به کمک مالی که از طرف EI یا مزایای بیمه بیکاری برای روزهای کم‌کاری یا بیکاری خود دریافت می‌کنند از نظر مالی هم دچار مشکل نشوند.     شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 
   

 
 

معیارهای واجد شرایط بودن برای این برنامه     شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 
 

کارفرمایان واجد شرایط باید:     شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 
 

 • حداقل برای مدت دو سال در کانادا بیزینسی را اداره کرده باشند که در تمام طول سال فعال بوده باشد؛     شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 
   
 • نشان دهند که نیاز به کاهش ساعات کار اجتناب ناپذیر است؛     شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 
   
 • نشان دهند که کم شدن حجم کار موقت و غیرمنتظره است؛     شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 
   
 • با ذکر دلیل (و با ارائه یک برنامه بازیابی) اثبات نمایند که چطور می‌خواهند برای مدت توافق شده بیزینس مذکور را سرپا نگه دارند و بعد از بهتر شدن اوضاع اقتصادی به ساعات عادی کار خود برگردند؛     شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 
   
 • با نیروی کار خود در این مورد اختلاف نظر و مشاجره خاصی نداشته باشند؛     شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 
   
 • موافقت اتحادیه (در صورت داشتن اتحادیه) و نیروهای شاغل خود را جلب نموده باشند.     شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 
   

 
 

کارکنان واجد شرایط باید:     شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 
 

 • جزء «نیروهای اصلی» باشند (یعنی نیروهایی که یکسال به صورت تمام‌وقت کار کرده‌اند یا کارکنان پاره‌وقتی که کار آنها برای رسیدن به دوره بهبود شرکت ضروری باشد)؛     شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 
   
 • واجد شرایط دریافت EI معمول افراد شاغل باشند؛     شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 
   
 • در یک مشاجره یا جدال شغلی دخالت نداشته باشند.     شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 
   

برای فعال شدن برنامه Work-Sharing موافقت حداقل دو فرد شاغل ضروری است.      شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 
 
 

کم شدن کار باید :     شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 
 

 • آنقدر قابل توجه باشد که به حمایت برنامه Work-Sharing نیاز داشته باشد، برای مثال میزان سفارش‌ها یا فروش بیزینس به اندازه ۱۰ درصد کاهش نشان دهد.     شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 
   

 
 

مدت زمان برنامه     شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 
 

توافق‌نامه  Work-Sharing حداقل شش هفته است. کارفرمایانی که تقاضای شرکت در برنامه Work-Sharing را قبلا اعلام کرده‌اند و این تقاضا در تاریخ ۲۸ مارچ ۲۰۱۰ یا پیش از این تاریخ به تایید رسیده، می‌توانند از موافقت‌نامه‌ای که مدت آن تا ۵۲ هفته قابل تمدید است بهره‌مند شوند. توافقاتی که بعد از ۲۸ مارچ ۲۰۱۰ صورت گرفته باشند حداکثر می‌توانند از یک برنامه ۲۶ هفته‌ای استفاده کنند که البته در شرایط خاصی این مدت می‌تواند ۱۲ هفته دیگر نیز تمدید شود.       شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 
 
 

چطور باید برای برنامه Work-Sharing تقاضا کرد     شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 
 

کارفرمایان باید قبل از پر کردن فرم‌های تقاضای برنامه Work-Sharing، راهنمای تقاضا یا  Work-Sharing Applicant Guide را به دقت مطالعه کنند. آنها می‌توانند شخصا یا از طریق ارسال پستی فرم‌های تکمیل شده تقاضا را به همراه فرم A که در آن فهرست کارکنان شرکت‌کننده در این برنامه آمده و نیز recovery  plan خود، به دفاتر Service Canada ارائه نمایند.     شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 
 

بروشوری نیز برای مطالعه بیشتر کارفرمایان و کسب اطلاعات درباره این برنامه موجود است.     شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 
 

تقاضاها باید حداقل سی روز قبل از زمان مورد نظر کارفرمایان برای آغاز برنامه به دفاتر Service Canada ارائه شده باشند. همه تقاضاها باید از طرفService Canada مورد بررسی و تایید قرار بگیرند.      شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 
 
 

راهنمای تقاضای Work-Sharing     شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 
 

  راهنمای تقاضای Work-Sharing حاوی اطلاعات مفیدی برای کارفرمایان و شاغلان است. این موارد عبارتند از:     شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 
 

 • ضوابط و معیارهای واجد شرایط بودن؛     شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 
   
 • راهنمای مرحله به مرحله تکمیل فرم تقاضا؛     شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 
   
 • فهرستی از عواملی که باید در recovery plan ذکر شود؛ و     شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 
   
 • توضیحی درباره مراحل بررسی و تایید تقاضا.     شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 
   

گزارش میزان احتمال کاهش کار و مصرف utilization           شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 
 

در این موافقت نامه باید بر سر کاهش حداقل ۲۰درصد تا حداکثر ۶۰ درصد از ساعات کار کارکنان (برای مثال یک تا سه روز کاری) توافق لازم حاصل شود.     شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 
 

کارفرمایانی که در این برنامه شرکت می‌کنند باید هر هفته گزارش Utilization را با ذکر جزئیات ساعات کار هر یک از کارکنان شرکت‌کننده در این برنامه ارائه نمایند.          شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 
 
 

برای مشاهده اصل مطلب به اینجا مراجعه کنید     شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و خانواده از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری است. 
 

 

ثبت دیدگاه

 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

برای ارسال دیدگاه شما باید وارد سایت شوید.

مراقب تشابه نام‌ها باشید! مارا با نام کنپارس به دوستان خود معرفی کنید.
This is default text for notification bar