برچسب » گرفتن گواهینامه رانندگی در مونترال

قسمت بیستم – نکات تکمیلی در دریافت گواهی‌نامه رانندگی در مونترال
5 سال قبل

قسمت بیستم – نکات تکمیلی در دریافت گواهی‌نامه رانندگی در مونترال

  همان طور که در نوشتار قبل اشاره شد دریافت گواهی نامه رانندگی در استان کبک در ۵ مرحله انجام میشود. به این نکته مجددا اشاره میکنیم برای دریافت گواهینامه  شما باید در اولین فرصت با شماره ۵۱۴۹۵۴۷۷۷۱ تماس بگیرید و زمانی را برای انجام تستهای اولیه مانند تست بینایی و سلامتی و همچنین امتحان […]

قسمت نوزدهم – دریافت گواهی‌نامه رانندگی در مونترال
5 سال قبل

قسمت نوزدهم – دریافت گواهی‌نامه رانندگی در مونترال

بعد از بحث حمل و نقل مناسب دیدیم در زمینه شرایط و ضوابط رانندگی و دریافت گواهی نامه همچنین بیمه خودرو و هزینه های آن نیز اطلاعاتی را در اختیارتان قرار دهیم. در مقاله جاری به گواهی نامه و اقدامات اولیه برای دریافت آن می پردازیم اما قبلا این نکته مهم را باید بدانید که […]