آرشیو » بایگانی‌های ساسکاچوان - صفحه 3 از 3 - پارس کانادا

انتخاب ۵ می برنامه کارآفرینی ساسکاچوان
1 ماه قبل

انتخاب ۵ می برنامه کارآفرینی ساسکاچوان

استان برای ۵۴ متقاضی مهاجرتی از طریق این برنامه دعوتنامه صادر کرد

صدور 248 دعوتنامه در جدیدترین انتخاب استانی ساسکاچوان
1 سال قبل

صدور 248 دعوتنامه در جدیدترین انتخاب استانی ساسکاچوان

در سال جاری، ساسکاچوان 1975 متقاضی را برای درخواست نامزدی استانی دعوت کرده است. ساسکاچوان در روز 11 مارس، 248 متقاضی را دعوت کرد تا برای نامزدی استانی درخواست دهند. «برنامه انتخاب استانی ساسکاچوان» (SINP) متقاضیان را از شاخه «نیروی کار متخصص بین الملل» دعوت کرد. از میان مدعوین، 72 نفر واجد شرایط زیرشاخه اکسپرس […]

صدور ۲۹۹ دعوتنامه در جدیدترین انتخاب استانی ساسکاچوان
1 سال قبل

صدور ۲۹۹ دعوتنامه در جدیدترین انتخاب استانی ساسکاچوان

در سال جاری، ساسکاچوان 1727 دعوتنامه صادر کرده است. ساسکاچوان در تاریخ 25 فوریه 2021، از متقاضیان دعوت کرد تا برای نامزدی استانی و اقامت دائم کانادا درخواست دهند.   «برنامه انتخاب استانی ساسکاچوان» (SINP) 299 متقاضی را از شاخه «نیروی کار متخصص بین الملل» دعوت کرد. در این دور «برنامه انتخاب استانی» (PNP) تنها […]

صدور ۵۰۲ دعوتنامه در جدیدترین انتخاب استانی ساسکاچوان
1 سال قبل

صدور ۵۰۲ دعوتنامه در جدیدترین انتخاب استانی ساسکاچوان

در ماه اخیر، «SINP» نزدیک به 900 دعوتنامه برای درخواست نامزدی استانی صادر کرده است ساسکاچوان در روز 21 ژانویه، از نامزدهای مهاجرت دعوت کرد تا برای نامزدی استانی و اقامت دائم کانادا اقدام کنند. «برنامه انتخاب استانی ساسکاچوان» (SINP) متقاضیان شاخه «نیروی کار متخصص بین الملل» را از طریق دو زیرشاخه «اکسپرس انتری» و […]