کانادا مرحله دوم برنامه آزمایشی کارفرمای شناخته شده را راه اندازی می‌کند
16 ژانویه 2024 - 7:59
بازدید 224
6

بر اساس آن، کارفرمایان واجد شرایط از LMIA با دوره‌های اعتبار طولانی‌تری بهره‌مند خواهند شد با راه‌اندازی مجدد برنامه آزمایشی «کارفرمای به رسمیت شناخته شده» (Recognized Employer Pilot) اکنون کارفرمایان کانادایی بیشتری واجد شرایط درخواست در این برنامه هستند. «کارفرمای به رسمیت شناخته شده»  برای کارفرمایان کانادایی طراحی شده است که شرایط برنامه نیروی کار […]

ارسال توسط :
پ
پ

بر اساس آن، کارفرمایان واجد شرایط از LMIA با دوره‌های اعتبار طولانی‌تری بهره‌مند خواهند شد

با راه‌اندازی مجدد برنامه آزمایشی «کارفرمای به رسمیت شناخته شده» (Recognized Employer Pilot) اکنون کارفرمایان کانادایی بیشتری واجد شرایط درخواست در این برنامه هستند.

«کارفرمای به رسمیت شناخته شده»  برای کارفرمایان کانادایی طراحی شده است که شرایط برنامه نیروی کار خارجی موقت (TFWP) را دارند. بر اساس برنامه آزمایشی «کارفرمای به رسمیت شناخته شده»، کارفرمایان واجد شرایط از گواهی ارزیابی میزان تاثیر بر بازار کار (LMIA) با دوره‌های اعتبار طولانی‌تر و همچنین LMIA تسهیل شده بهره‌مند خواهند شد.

اگر کارفرمایی در پنج سال گذشته حداقل سه گواهی ارزیابی میزان تاثیر بر بازار کار (LMIA) مثبت دریافت کرده باشد و در حال استخدام نیروی کار خارجی موقت (TFW) برای موقعیت‌هایی شغلی دارای کمبود نیرو باشد، واجد شرایط شرکت در برنامه آزمایشی «کارفرمای به رسمیت شناخته شده» خواهد بود. موقعیت‌هایی شغلی دارای کمبود نیرو در لیست داده‌های سیستم پیش بینی مشاغل کانادا (COPS) مشخص هستند. 

از طریق نیروی کار خارجی موقت، کارفرمایان می‌توانند اتباع خارجی را استخدام کنند که نیاز فوری به نیروی کار را تامین می‌کنند. «گواهی ارزیابی میزان تاثیر بر بازار کار» تأیید می‌کند که هیچ کانادایی یا مقیم دائمی برای پر کردن این موقعیت شغلی در دسترس نیست و نیاز به یک نیروی کار خارجی است.  علاوه بر این، تضمین می‌کند که پیشنهاد استخدام واقعی است و کارفرما از الزامات برنامه برای محافظت از کارمندان پیروی کرده است.

به طور کلی، درخواست های اجازه کار «گواهی ارزیابی میزان تاثیر بر بازار کار» برای 18 ماه معتبر است، اما افرادی که واجد شرایط برنامه آزمایشی «کارفرمای به رسمیت شناخته شده» هستند، «گواهی ارزیابی میزان تاثیر بر بازار کار» معتبر حداکثر تا 36 ماه را دریافت می‌کنند. کارفرمایان همچنین از مزایای برنامه‌های «گواهی ارزیابی میزان تاثیر بر بازار کار» یا  LMIA تسهیل شده در آینده برخوردار خواهند بود.

به اعلام اداره کار و توسعه اجتماعی (EDSC) موارد زیر از طریق این برنامه آزمایشی برای کارفرمایان موردانتظار است:

  • تسهیل فرآیند درخواست در برنامه‌های آیندهLMIA، برای موقعیت‌های شغلی موجود در لیست سیستم پیش بینی مشاغل کانادا (COPS)
  • کمتر شدن تماس بین کارفرمایان شرکت‌کننده و اداره کار و توسعه اجتماعی (EDSC) در طول اجرای آزمایشی برنامه به دلیل فرم‌های LMIA  تسهیل شده که کارفرمایان را قادر می‌سازد نیروی کار موقت خارجی بیشتری را برای پیشنهادهای شغلی واقعی در طول برنامه آزمایشی «کارفرمای به رسمیت شناخته شده» استخدام کنند. 

کارفرمایان می توانند انتظار یک ارزیابی اولیه دقیق‌تر را داشته باشند، چرا که باید اطمینان حاصل شود که فقط کارفرمایان معتبر برای شرکت در برنامه انتخاب می‌شوند. اداره کار و توسعه اجتماعی خاطرنشان می‌کند که کارفرمایان می توانند زمانی که LMIA ارسال می‌کنند برای این برنامه آزمایشی درخواست دهند و هیچ اطلاعات اضافی مورد نیاز نیست. کسانی که واجد شرایط برنامه آزمایشی «کارفرمای به رسمیت شناخته شده» نیستند همچنان در مورد LMIA  آنها تصمیم‌گیری خواهد شد. 

مشاغل واجد شرایط بیشتر در  مرحله دوم 

مرحله اول برنامه آزمایشی «کارفرمای به رسمیت شناخته شده» (REP) در سپتامبر 2023 برای کارفرمایانی اجرا شد که کارمندانی را در بخش کشاورزی (primary agriculture sector) استخدام می‌کردند و فقط شامل چهار شغل بود:

  • کارگران دام (85100NOC)
  • کارگران درو(85101NOC)
  • کارگران متخصص دام و اپراتور ماشین آلات کشاورزی  (NOC 84120)
  • کارگران قلمستان و گلخانه (NOC 85103)

 در مرحله 2 بیش از 80 شغل مورد تقاضا از طیف گسترده‌ای از بخش‌ها اکنون واجد شرایط برنامه آزمایشی «کارفرمای به رسمیت شناخته شده» (REP) هستند. 

اداره کار و توسعه اجتماعی (EDSC) خاطرنشان می‌کند که مشاغلی که از طریق جریان استعدادهای جهانی (Global Talent Stream) واجد شرایط برای اجازه کار فهرست شده‌اند، در این فهرست گنجانده نشده‌اند، زیرا از قبل واجد شرایط پردازش سریع هستند.

84 شغل واجد شرایط برای برنامه آزمایشی «کارفرمای به رسمیت شناخته شده»

NOC code 2021لیست شغل‌ها
20010Engineering managers
20011Architecture and science managers
21321Industrial and manufacturing engineers
21322Metallurgical and materials engineers
21200Architects
21201Landscape architects
21202Urban and land use planners
21203Land surveyors
31300Nursing coordinators and supervisors
31301Registered nurses and registered psychiatric nurses
31100Specialists in clinical and laboratory medicine
31101Specialists in surgery
31102General practitioners and family physicians
31103Veterinarians
31111Optometrists
31201Chiropractors
31209Other professional occupations in health diagnosing and treating
31121Dieticians and nutritionists
31112Audiologists and speech-language pathologists
31202Physiotherapists
32109Other technical occupations in therapy and assessment
31203Occupational therapists
31204Kinesiologists and other professional occupations in therapy and assessment
32120Medical laboratory technologists
33101Medical laboratory assistants and related technical occupations
31303Physician assistants, midwives and allied health professionals
32104Animal health technologists and veterinary technicians
32103Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists
32121Medical radiation technologists
32122Medical sonographers
32110Denturists
32111Dental hygienists and dental therapists
32112Dental technologists and technicians
33100Dental assistants and dental laboratory assistants
32101Licensed practical nurses
32102Paramedical occupations
33102Nurse aides, orderlies and patient service associates
33103Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants
33109Other assisting occupations in support of health services
31200Psychologists
41301Therapists in counselling and related specialized therapies
41310Police investigators and other investigative occupations
44101Home support workers, caregivers and related occupations
65310Light-duty cleaners
63100Insurance agents and brokers
62020Food service supervisors
62200Chefs
63200Cooks
63201Butchers – Retail and wholesale
65202Meat cutters and fishmongers – Retail and wholesale
64100Retail salespersons and visual merchandisers
65200Food and beverage servers
65201Food counter attendants, kitchen helpers and related support occupations
72106Welders and related machine operators
72310Carpenters
72311Cabinetmakers
72400Construction millwrights and industrial mechanics
72402Heating, refrigeration and air conditioning mechanics
72405Machine fitters
72406Elevator constructors and mechanics
72420Oil and solid fuel heating mechanics
72421Appliance servicers and repairers
72422Electrical mechanics
72423Motorcycle, all-terrain vehicle and other related mechanics
72429Other small engine and small equipment repairers
73200Residential and commercial installers and servicers
73300Transport truck drivers
85100Livestock labourers
85101Harvesting labourers
84120Specialized livestock workers and farm machinery operators
85103Nursery and greenhouse labourers
85102Aquaculture and marine harvest labourers
85120Logging and forestry labourers
94141Industrial butchers and meat cutters, poultry preparers and related workers
94142Fish and seafood plant workers
94210Furniture and fixture assemblers, finishers, refinishers and inspectors
94211Assemblers and inspectors of other wood products
95100Labourers in mineral and metal processing
95101Labourers in metal fabrication
95102Labourers in chemical products processing and utilities
95103Labourers in wood, pulp and paper processing
95104Labourers in rubber and plastic products manufacturing
95106Labourers in food and beverage processing
95107Labourers in fish and seafood processing

برنامه نیروی کار خارجی موقت

کارفرمایان کانادایی که قصد دارند متقاضیان را از طریق برنامه نیروی کار خارجی موقت استخدام کنند، باید «گواهی ارزیابی میزان تاثیر بر بازار کار»LMIA  را به  اداره  کار و توسعه اجتماعی ارسال کنند. این بخش درخواست را بررسی و تصمیم‌گیری می‌کند که آیا استخدام نیروی کار خارجی تأثیر مثبت، منفی یا خنثی بر بازار کار و اقتصاد کانادا دارد. اگر اداره  کار و توسعه اجتماعی تصمیم بگیرد که تأثیر خنثی یا مثبت است، کارفرما قادر خواهد بود نیروی کار خارجی را استخدام کند.

به کارمندانی که از طریق برنامه نیروی کار خارجی موقت استخدام می شوند، اجازه کار بسته داده می‌شود، به این معنی که آنها اجازه ندارند برای کارفرمای دیگری در کانادا کار کنند.

  اداره کار و توسعه اجتماعی رعایت چندین شرط توسط کارفرما را بررسی می‌کند، از جمله رعایت قوانین کار استانی، پرداخت دستمزدهای توافق شده در قرارداد کار و فراهم کردن شرایط کار ایمن.

برای اطلاعات بیشتر بخوانید: 

کانادا، جذاب‌ترین مقصد برای کارآفرینان مهاجر در سال ۲۰۲۳

نحوه برنامه‌ریزی اداره مهاجرت کانادا برای حمایت از کامیونیتی‌ها

افزوده شدن مشاغل جدید به زیرگروه استعدادهای جهانی

ارتباط با ما:

برای دریافت مشاوره رایگان و انواع خدمات مهاجرتی از طریق شرکت کنپارس می‌توانید با شماره‌های 02191008339 یا 02191008338 تماس گرفته، یا اطلاعات خود را از طریق چت آنلاین سایت یا دایرکت اینستاگرام ارسال کنید و یا اینکه فرم ارزیابی رایگان  ما را پر فرمایید تا در اولین فرصت با شما تماس گرفته شود.

همچنین می‌توانید پرسش‌های خود را از طریق شماره‌های واتس اپ (+1)5799579293 و 9034941456(+98) ( کافیست همین حالا شماره تماس ها را لمس کنید ) از ما بپرسید و پاسخ آن‌ها را از طریق همین شماره‌ها دریافت کنید.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

برای ارسال دیدگاه شما باید وارد سایت شوید.

مراقب تشابه نام‌ها باشید! مارا با نام کنپارس به دوستان خود معرفی کنید.
This is default text for notification bar