برنامه پس‌انداز تحصیلی دولت فدرال و نحوه بهره‌گیری از مزایای آن – بخش دوم
19 مارس 2010 - 20:42
بازدید 437
6

         نادیا غیوری    در پست قبل درباره RESP که برنامه‌ای تحت حمایت دولت فدرال برای سرمایه‌گذاری تحصیلات تکمیلی است توضیحاتی بیان شد که عمدتاً به نحوه افتتاح حساب و شرایط مالیاتی مرتبط به آن می‌پرداخت. در این پست کمک‌های دولتی وابسته به این برنامه توضیح داده می‌شوند.   مهاجرت به کانادا را با […]

ارسال توسط :
پ
پ

 

 

 

 

 نادیا غیوری 
 

در پست قبل درباره RESP که برنامه‌ای تحت حمایت دولت فدرال برای سرمایه‌گذاری تحصیلات تکمیلی است توضیحاتی بیان شد که عمدتاً به نحوه افتتاح حساب و شرایط مالیاتی مرتبط به آن می‌پرداخت. در این پست کمک‌های دولتی وابسته به این برنامه توضیح داده می‌شوند.   مهاجرت به کانادا را با معتبرترین شرکت خدمات مهاجرت فعال در ایران تجربه کنید. مهاجرت سریع و قانونی از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری کبک و فدرال در یک  تا یک سال و نیم با شرکت کنپارس زیر نظر دکتر مختاری وکیل دادگستری و عضو CSIC کانادا. همین امروز با ما تماس بگیرید: تهران ۲۲۰۲۵۰۸۴

کمک‌های دولت کانادا  مهاجرت به کانادا را با معتبرترین شرکت خدمات مهاجرت فعال در ایران تجربه کنید. مهاجرت سریع و قانونی از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری کبک و فدرال در یک  تا یک سال و نیم با شرکت کنپارس زیر نظر دکتر مختاری وکیل دادگستری و عضو CSIC کانادا. همین امروز با ما تماس بگیرید: تهران ۲۲۰۲۵۰۸۴

کمک بلاعوض (دولت) کانادا برای پس‌انداز تحصیلی (Canada education Saving Grant)  مهاجرت به کانادا را با معتبرترین شرکت خدمات مهاجرت فعال در ایران تجربه کنید. مهاجرت سریع و قانونی از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری کبک و فدرال در یک  تا یک سال و نیم با شرکت کنپارس زیر نظر دکتر مختاری وکیل دادگستری و عضو CSIC کانادا. همین امروز با ما تماس بگیرید: تهران ۲۲۰۲۵۰۸۴

وقتی برای کودکی حساب RESP افتتاح می‌کنید، دولت کانادا کمک بلاعوض کانادا برای پس‌انداز تحصیلی (Canada education Saving Grant) را نیز به آن اضافه می‌کند که به اختصار به آن CESG گفته می‌شود. از سال ۱۹۹۸ به این سو بیش از دو میلیون کودک کانادایی از این مزیت بهره‌مند شده‌اند.    مهاجرت به کانادا را با معتبرترین شرکت خدمات مهاجرت فعال در ایران تجربه کنید. مهاجرت سریع و قانونی از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری کبک و فدرال در یک  تا یک سال و نیم با شرکت کنپارس زیر نظر دکتر مختاری وکیل دادگستری و عضو CSIC کانادا. همین امروز با ما تماس بگیرید: تهران ۲۲۰۲۵۰۸۴

 

چه کسی می‌تواند از Canada education Saving Grant برخوردار شود؟

 

اغلب بچه‌های زیر ۱۸ سال چنانچه شهروند کانادا باشند، به عنوان صاحب حساب RESP از آنها نام برده شده باشد، دارای شماره بیمه اجتماعی یا SIN باشند و حداقل ۱ دلار کانادا در حسابشان موجود باشد، می‌توانند این کمک را دریافت کنند.  مهاجرت به کانادا را با معتبرترین شرکت خدمات مهاجرت فعال در ایران تجربه کنید. مهاجرت سریع و قانونی از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری کبک و فدرال در یک  تا یک سال و نیم با شرکت کنپارس زیر نظر دکتر مختاری وکیل دادگستری و عضو CSIC کانادا. همین امروز با ما تماس بگیرید: تهران ۲۲۰۲۵۰۸۴

توجه: برای بچه‌هایی که در حال ورود به ۱۶ یا ۱۷ سالگی هستند، قوانین خاصی برای افتتاح حساب RESP وجود دارد.    مهاجرت به کانادا را با معتبرترین شرکت خدمات مهاجرت فعال در ایران تجربه کنید. مهاجرت سریع و قانونی از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری کبک و فدرال در یک  تا یک سال و نیم با شرکت کنپارس زیر نظر دکتر مختاری وکیل دادگستری و عضو CSIC کانادا. همین امروز با ما تماس بگیرید: تهران ۲۲۰۲۵۰۸۴

 

چطور می‌توانید از Canada education Saving Grant برخوردار شوید؟

 

برای دریافت CESG به موارد زیر نیاز دارید:  مهاجرت به کانادا را با معتبرترین شرکت خدمات مهاجرت فعال در ایران تجربه کنید. مهاجرت سریع و قانونی از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری کبک و فدرال در یک  تا یک سال و نیم با شرکت کنپارس زیر نظر دکتر مختاری وکیل دادگستری و عضو CSIC کانادا. همین امروز با ما تماس بگیرید: تهران ۲۲۰۲۵۰۸۴

 • برای کودکتان از دولت استانی خود گواهی تولد و از دولت فدرال شماره بیمه ملی یا SIN دریافت کرده باشید. برای دریافت SIN نباید هیچ هزینه‌ای پرداخت کنید و حتی یک کودک هم می‌تواند این شماره را به رایگان دریافت کند.  مهاجرت به کانادا را با معتبرترین شرکت خدمات مهاجرت فعال در ایران تجربه کنید. مهاجرت سریع و قانونی از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری کبک و فدرال در یک  تا یک سال و نیم با شرکت کنپارس زیر نظر دکتر مختاری وکیل دادگستری و عضو CSIC کانادا. همین امروز با ما تماس بگیرید: تهران ۲۲۰۲۵۰۸۴
 • یک ارائه‌کننده  حساب RESP را انتخاب کنید.( اغلب مؤسسات مالی از جمله بانک‌ها، اتحادیه‌های اعتباری، فروشندگان حساب‌های گروهی یا ارائه ‌کنندگان خدمات مالی این سرویس را ارائه می‌کنند.)  مهاجرت به کانادا را با معتبرترین شرکت خدمات مهاجرت فعال در ایران تجربه کنید. مهاجرت سریع و قانونی از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری کبک و فدرال در یک  تا یک سال و نیم با شرکت کنپارس زیر نظر دکتر مختاری وکیل دادگستری و عضو CSIC کانادا. همین امروز با ما تماس بگیرید: تهران ۲۲۰۲۵۰۸۴
 • یک حساب RESP برای فرزندتان باز کنید.  مهاجرت به کانادا را با معتبرترین شرکت خدمات مهاجرت فعال در ایران تجربه کنید. مهاجرت سریع و قانونی از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری کبک و فدرال در یک  تا یک سال و نیم با شرکت کنپارس زیر نظر دکتر مختاری وکیل دادگستری و عضو CSIC کانادا. همین امروز با ما تماس بگیرید: تهران ۲۲۰۲۵۰۸۴
 • کمی پول در حساب مذکور بگذارید.  مهاجرت به کانادا را با معتبرترین شرکت خدمات مهاجرت فعال در ایران تجربه کنید. مهاجرت سریع و قانونی از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری کبک و فدرال در یک  تا یک سال و نیم با شرکت کنپارس زیر نظر دکتر مختاری وکیل دادگستری و عضو CSIC کانادا. همین امروز با ما تماس بگیرید: تهران ۲۲۰۲۵۰۸۴
 • از ارائه‌کننده حساب بخواهید که به نیابت از فرزند شما برای دریافت CESG تقاضای خود را به دولت اعلام نماید.  مهاجرت به کانادا را با معتبرترین شرکت خدمات مهاجرت فعال در ایران تجربه کنید. مهاجرت سریع و قانونی از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری کبک و فدرال در یک  تا یک سال و نیم با شرکت کنپارس زیر نظر دکتر مختاری وکیل دادگستری و عضو CSIC کانادا. همین امروز با ما تماس بگیرید: تهران ۲۲۰۲۵۰۸۴

مبلغ این کمک بلاعوض مستقیما به حساب کودک شما واریز خواهد شد.   مهاجرت به کانادا را با معتبرترین شرکت خدمات مهاجرت فعال در ایران تجربه کنید. مهاجرت سریع و قانونی از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری کبک و فدرال در یک  تا یک سال و نیم با شرکت کنپارس زیر نظر دکتر مختاری وکیل دادگستری و عضو CSIC کانادا. همین امروز با ما تماس بگیرید: تهران ۲۲۰۲۵۰۸۴

 

میزان این کمک چقدر است؟

 

مقدار این کمک بر مبنای درآمد خانواده‌ها متغیر است. این مبلغ در طول زمان و با تغییر میزان درآمد خانواده تغییر می‌کند.  مهاجرت به کانادا را با معتبرترین شرکت خدمات مهاجرت فعال در ایران تجربه کنید. مهاجرت سریع و قانونی از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری کبک و فدرال در یک  تا یک سال و نیم با شرکت کنپارس زیر نظر دکتر مختاری وکیل دادگستری و عضو CSIC کانادا. همین امروز با ما تماس بگیرید: تهران ۲۲۰۲۵۰۸۴

بسته به درآمد خانواده، کودک شما می‌تواند از یک کمک بلاعوض اضافی برای حساب‌هایی که به نام او بعد از ۳۱ دسامبر سال ۲۰۰۴ باز شده باشند، بهره‌مند شود که شرح آنها در زیر می‌آید:  مهاجرت به کانادا را با معتبرترین شرکت خدمات مهاجرت فعال در ایران تجربه کنید. مهاجرت سریع و قانونی از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری کبک و فدرال در یک  تا یک سال و نیم با شرکت کنپارس زیر نظر دکتر مختاری وکیل دادگستری و عضو CSIC کانادا. همین امروز با ما تماس بگیرید: تهران ۲۲۰۲۵۰۸۴

 • اگر درآمد خالص سالانه خانواده شما زیر ۳۸هزار و۸۳۲ دلار کانادا باشد، مقدار CESG که به کودکتان تعلق می‌گیرد ۴۰ سنت در ازای ۵۰۰ دلار اولی خواهد بود که شما در حساب RESP کودک خود پس‌انداز می‌کنید. اگر مقدار پس‌انداز شما  در مرتبه اول بیش از ۵۰۰ دلار باشد، برای هر دلار اضافی تا مرز حداکثر ۲ هزار دلار، رقم بیست سنت از طرف دولت به شما تعلق خواهد گرفت.  مهاجرت به کانادا را با معتبرترین شرکت خدمات مهاجرت فعال در ایران تجربه کنید. مهاجرت سریع و قانونی از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری کبک و فدرال در یک  تا یک سال و نیم با شرکت کنپارس زیر نظر دکتر مختاری وکیل دادگستری و عضو CSIC کانادا. همین امروز با ما تماس بگیرید: تهران ۲۲۰۲۵۰۸۴
 • اگر درآمد خالص سالانه خانواده شما زیر ۷۷هزار و ۶۶۴ دلار کانادا باشد، طبق این برنامه به ازای ۵۰۰ دلار اول ۳۰ سنت برای هر دلار و به ازای هر دلار بیش از این تا مرز حداکثر ۲ هزار دلار، رقم بیست سنت از طرف دولت به شما تعلق خواهد گرفت.    مهاجرت به کانادا را با معتبرترین شرکت خدمات مهاجرت فعال در ایران تجربه کنید. مهاجرت سریع و قانونی از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری کبک و فدرال در یک  تا یک سال و نیم با شرکت کنپارس زیر نظر دکتر مختاری وکیل دادگستری و عضو CSIC کانادا. همین امروز با ما تماس بگیرید: تهران ۲۲۰۲۵۰۸۴

درآمد خانواده شما هر میزان که باشد، این کمک‌ بلاعوض برای ۲ هزار دلار اول به ازای هر دلار پس‌انداز شده بیست سنت در یک‌سال خواهد بود. بنابراین چنانچه ۲ هزار دلار در حساب RESP کودک خود پس‌انداز کرده باشید، بسته به درآمد خانواده‌اتان در حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار CESG دریافت خواهید کرد.  مهاجرت به کانادا را با معتبرترین شرکت خدمات مهاجرت فعال در ایران تجربه کنید. مهاجرت سریع و قانونی از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری کبک و فدرال در یک  تا یک سال و نیم با شرکت کنپارس زیر نظر دکتر مختاری وکیل دادگستری و عضو CSIC کانادا. همین امروز با ما تماس بگیرید: تهران ۲۲۰۲۵۰۸۴

این ارقام مربوط به دسامبر سال ۲۰۰۹ هستند و هر ساله بر مبنای نرخ تورم تغییر می‌کنند.  
 

 

درآمد خالص خانواده شما در اظهاریه  Canada Child Tax Benefit شما که هر ساله در ماه جولای به دستتان می‌رسد، گزارش می‌شود (معمولا به آن Baby Bonus یا Family Allowance هم می‌گویند.) لازم است که از Canada Revenue Agency یا اداره مالیات بر درآمد کانادا برای دریافت اظهاریه نامبرده تقاضا کنید زیرا ممکن است مفاد آن بر روی مقدار CESG که به حساب RESP کودک شما تعلق می‌گیرد تاثیر داشته باشد.   مهاجرت به کانادا را با معتبرترین شرکت خدمات مهاجرت فعال در ایران تجربه کنید. مهاجرت سریع و قانونی از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری کبک و فدرال در یک  تا یک سال و نیم با شرکت کنپارس زیر نظر دکتر مختاری وکیل دادگستری و عضو CSIC کانادا. همین امروز با ما تماس بگیرید: تهران ۲۲۰۲۵۰۸۴

 

اوراق قرضه آموزشی کانادا (Canada Learning Bond)

 

اوراق قرضه آموزشی کانادا (Canada Learning Bond) که به اختصار به آن CLB نیز می‌گویند، کمکی بلاعوض از طرف دولت کانادا است و به خانواده‌هایی تعلق می‌گیرد که از زمان کودکی فرزندشان پس‌انداز برای امر تحصیل بعد از دبیرستان او را آغاز می‌کنند.    مهاجرت به کانادا را با معتبرترین شرکت خدمات مهاجرت فعال در ایران تجربه کنید. مهاجرت سریع و قانونی از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری کبک و فدرال در یک  تا یک سال و نیم با شرکت کنپارس زیر نظر دکتر مختاری وکیل دادگستری و عضو CSIC کانادا. همین امروز با ما تماس بگیرید: تهران ۲۲۰۲۵۰۸۴

 

چه کسی می تواند ازCanada Learning Bond برخوردار شود؟

 

در صورت داشتن شرایط زیر می‌توانید از این کمک برخوردار شوید:  مهاجرت به کانادا را با معتبرترین شرکت خدمات مهاجرت فعال در ایران تجربه کنید. مهاجرت سریع و قانونی از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری کبک و فدرال در یک  تا یک سال و نیم با شرکت کنپارس زیر نظر دکتر مختاری وکیل دادگستری و عضو CSIC کانادا. همین امروز با ما تماس بگیرید: تهران ۲۲۰۲۵۰۸۴

 • فرزندتان بعد از ۳۱ دسامبر سال ۲۰۰۳ به دنیا آمده باشد ؛ و  مهاجرت به کانادا را با معتبرترین شرکت خدمات مهاجرت فعال در ایران تجربه کنید. مهاجرت سریع و قانونی از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری کبک و فدرال در یک  تا یک سال و نیم با شرکت کنپارس زیر نظر دکتر مختاری وکیل دادگستری و عضو CSIC کانادا. همین امروز با ما تماس بگیرید: تهران ۲۲۰۲۵۰۸۴
 • پرداخت ماهانه Canada Child Tax Benefit (که معمولا به آن Baby Bonus یا Family Allowance هم می‌گویند) شامل The National Child Benefit Supplement باشد.  مهاجرت به کانادا را با معتبرترین شرکت خدمات مهاجرت فعال در ایران تجربه کنید. مهاجرت سریع و قانونی از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری کبک و فدرال در یک  تا یک سال و نیم با شرکت کنپارس زیر نظر دکتر مختاری وکیل دادگستری و عضو CSIC کانادا. همین امروز با ما تماس بگیرید: تهران ۲۲۰۲۵۰۸۴

اگر خانواده  شما شرایط بالا را داشته باشد، دولت کانادا برای اولین بار ۵۰۰ دلار به موجودی حساب RESP شما اضافه می‌کند و از آن به بعد هم تا رسیدن فرزندتان به سن ۱۵ سالگی، در صورتی‌که همچنان The National Child Benefit Supplement را دریافت کنید، مبلغ ۱۰۰ دلار در سال نیز به شما پرداخت می‌شود. مجموع مقدار CLB که به یک کودک تعلق می‌گیرد حداکثر تا ۲هزار دلار است.  مهاجرت به کانادا را با معتبرترین شرکت خدمات مهاجرت فعال در ایران تجربه کنید. مهاجرت سریع و قانونی از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری کبک و فدرال در یک  تا یک سال و نیم با شرکت کنپارس زیر نظر دکتر مختاری وکیل دادگستری و عضو CSIC کانادا. همین امروز با ما تماس بگیرید: تهران ۲۲۰۲۵۰۸۴

برای جبران هزینه‌های افتتاح حساب با مبلغ ۵۰۰ دلار، مبلغ ۲۵ دلار اضافی نیز به شما پرداخت خواهد شد.     مهاجرت به کانادا را با معتبرترین شرکت خدمات مهاجرت فعال در ایران تجربه کنید. مهاجرت سریع و قانونی از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری کبک و فدرال در یک  تا یک سال و نیم با شرکت کنپارس زیر نظر دکتر مختاری وکیل دادگستری و عضو CSIC کانادا. همین امروز با ما تماس بگیرید: تهران ۲۲۰۲۵۰۸۴

 

چطور می‌توانید از Canada Learning Bond برخوردار شوید؟

 

برای دریافت CLB به موارد زیر نیاز دارید:  مهاجرت به کانادا را با معتبرترین شرکت خدمات مهاجرت فعال در ایران تجربه کنید. مهاجرت سریع و قانونی از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری کبک و فدرال در یک  تا یک سال و نیم با شرکت کنپارس زیر نظر دکتر مختاری وکیل دادگستری و عضو CSIC کانادا. همین امروز با ما تماس بگیرید: تهران ۲۲۰۲۵۰۸۴

 • برای فرزندتان تقاضای گواهی تولد و SIN بکنید.  مهاجرت به کانادا را با معتبرترین شرکت خدمات مهاجرت فعال در ایران تجربه کنید. مهاجرت سریع و قانونی از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری کبک و فدرال در یک  تا یک سال و نیم با شرکت کنپارس زیر نظر دکتر مختاری وکیل دادگستری و عضو CSIC کانادا. همین امروز با ما تماس بگیرید: تهران ۲۲۰۲۵۰۸۴
 • از Canada Revenue Agency یا اداره مالیات بر درآمد کانادا برای دریافت  Canada Child Tax Benefit Supplement فرزندتان تقاضا کنید.  مهاجرت به کانادا را با معتبرترین شرکت خدمات مهاجرت فعال در ایران تجربه کنید. مهاجرت سریع و قانونی از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری کبک و فدرال در یک  تا یک سال و نیم با شرکت کنپارس زیر نظر دکتر مختاری وکیل دادگستری و عضو CSIC کانادا. همین امروز با ما تماس بگیرید: تهران ۲۲۰۲۵۰۸۴
 • به سراغ یکی از ارائه‌کنندگان حساب RESP بروید که Canada Learning Bond هم ارائه می‌کنند.  مهاجرت به کانادا را با معتبرترین شرکت خدمات مهاجرت فعال در ایران تجربه کنید. مهاجرت سریع و قانونی از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری کبک و فدرال در یک  تا یک سال و نیم با شرکت کنپارس زیر نظر دکتر مختاری وکیل دادگستری و عضو CSIC کانادا. همین امروز با ما تماس بگیرید: تهران ۲۲۰۲۵۰۸۴
 • برای فرزندتان حساب RESP باز کنید.  مهاجرت به کانادا را با معتبرترین شرکت خدمات مهاجرت فعال در ایران تجربه کنید. مهاجرت سریع و قانونی از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری کبک و فدرال در یک  تا یک سال و نیم با شرکت کنپارس زیر نظر دکتر مختاری وکیل دادگستری و عضو CSIC کانادا. همین امروز با ما تماس بگیرید: تهران ۲۲۰۲۵۰۸۴
 • از ارائه‌کننده حساب بخواهید که به نیابت از فرزند شما برای دریافت CLB تقاضای خود را به دولت اعلام نماید.  مهاجرت به کانادا را با معتبرترین شرکت خدمات مهاجرت فعال در ایران تجربه کنید. مهاجرت سریع و قانونی از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری کبک و فدرال در یک  تا یک سال و نیم با شرکت کنپارس زیر نظر دکتر مختاری وکیل دادگستری و عضو CSIC کانادا. همین امروز با ما تماس بگیرید: تهران ۲۲۰۲۵۰۸۴

مبلغ این اوراق قرضه مستقیما به حساب RESP کودک شما واریز خواهد شد.  مهاجرت به کانادا را با معتبرترین شرکت خدمات مهاجرت فعال در ایران تجربه کنید. مهاجرت سریع و قانونی از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری کبک و فدرال در یک  تا یک سال و نیم با شرکت کنپارس زیر نظر دکتر مختاری وکیل دادگستری و عضو CSIC کانادا. همین امروز با ما تماس بگیرید: تهران ۲۲۰۲۵۰۸۴

آیا برای دریافت Canada Learning Bond باید حتما پولی در حساب RESP پس‌انداز کنید؟

 

خیر. حتی اگر هیچ پولی در این حساب پس‌انداز نکرده باشید، دولت کانادا مبلغ Canada Learning Bond رابه حساب RESP کودک شما واریز می‌کند.    مهاجرت به کانادا را با معتبرترین شرکت خدمات مهاجرت فعال در ایران تجربه کنید. مهاجرت سریع و قانونی از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری کبک و فدرال در یک  تا یک سال و نیم با شرکت کنپارس زیر نظر دکتر مختاری وکیل دادگستری و عضو CSIC کانادا. همین امروز با ما تماس بگیرید: تهران ۲۲۰۲۵۰۸۴

 

قسمت آخر این مطلب در پست مرتبط بعدی خواهد آمد  مهاجرت به کانادا را با معتبرترین شرکت خدمات مهاجرت فعال در ایران تجربه کنید. مهاجرت سریع و قانونی از طریق نیروی متخصص و سرمایه گذاری کبک و فدرال در یک  تا یک سال و نیم با شرکت کنپارس زیر نظر دکتر مختاری وکیل دادگستری و عضو CSIC کانادا. همین امروز با ما تماس بگیرید: تهران ۲۲۰۲۵۰۸۴

ثبت دیدگاه

 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

برای ارسال دیدگاه شما باید وارد سایت شوید.

مراقب تشابه نام‌ها باشید! مارا با نام کنپارس به دوستان خود معرفی کنید.
This is default text for notification bar