برچسب » trv

خدمات ویزای موقت (کار، دانشجویی و توریستی) کنپارس
9 سال قبل

خدمات ویزای موقت (کار، دانشجویی و توریستی) کنپارس

 پیش از این کنپارس به ندرت در مورد ویزای موقت (شامل ویزای ویزیتور یا همان توریستی و یا ویزای دانشجویی و …..) از متقاضیان نمایندگی قبول می کرد و در این زمینه پرونده می پذیرفت البته به جز در مورد موکلین خود که گاه برای انجام مصاحبه نیاز به حضور در کانادا داشتند و لازم […]