برچسب » seminar

سمینار دانشجو و چالش مهاجرت یازده نوامبر در مونترآل برگزار شد
2 سال قبل

سمینار دانشجو و چالش مهاجرت یازده نوامبر در مونترآل برگزار شد

استان کبک و به طور مشخص شهر زیبای مونترآل این روزها پذیرای تعداد قابل توجهی دانشجوست که به امید دریافت اقامت دایم کانادا وارد دوره های آموزشی در دانشگاهها و دیگر موسسات آموزش عالی شده اند. این دانشجویان پرسش های بسیاری دارند که برای پاسخ به آنها کنپارس اقدام به برگزاری سمیناری در دانشگاه کنکوردیا […]