برچسب » rrsp  چیست

نکاتی درباره RRSP و شیوه‌های مصرف آن- قسمت اول
7 سال قبل

نکاتی درباره RRSP و شیوه‌های مصرف آن- قسمت اول

ماه های ژانویه و فوریه و به ویژه این دومی برای بسیاری از کانادایی ها توام با عبارتی آشناست RRSP. اما آیا واقعا به همان اندازه که خود واژه به گوش ما آشنا و مانوس شده با مفهوم و معنای آن، میزان اهمیتش و چگونگی بهره گیری از منافع آن هم آشنایی داریم؟ در این […]