برچسب » quitting

اخراج یا استعفا: اشکال مختلف خاتمه یافتن اشتغال-قسمت چهارم (آخر)
11 سال قبل

اخراج یا استعفا: اشکال مختلف خاتمه یافتن اشتغال-قسمت چهارم (آخر)

  تشریح یک نمونه   در پست‌های قبلی درباره واژگان مختلفی که برای خاتمه یافتن اشتغال به کار می‌روند یعنی کلماتی چون laid-off، firedیا quitهم به معنای عرفی و هم حقوقی نکاتی به تفصیل بیان شد. در این پست که آخرین مورد از این مجموعه است به یک نمونه از اخراج و تبعات حقوقی آن […]

اخراج یا استعفا: اشکال مختلف خاتمه یافتن اشتغال- قسمت سوم
11 سال قبل

اخراج یا استعفا: اشکال مختلف خاتمه یافتن اشتغال- قسمت سوم

  توضیحاتی درباره چند واژه متداول در بازار کار کانادا   در پست‌های قبلی به تفصیل درباره معنای اصطلاحی واژه‌هایی چون laid-off، firedیا quitکه هر سه به معنای شکلی از خاتمه یافتن اشتغال است مطالبی عرضه شد. در این توضیحات بیان شد که مرجع تصمیم‌گیری برای خاتمه دادن همکاری و احتمال موقت یا همیشگی بودن […]

اخراج یا استعفا: اشکال مختلف خاتمه یافتن اشتغال، قسمت دوم
11 سال قبل

اخراج یا استعفا: اشکال مختلف خاتمه یافتن اشتغال، قسمت دوم

    توضیحاتی درباره چند واژه متداول در بازار کار کانادا     در پست قبلی به تفصیل درباره معنای اصطلاحی واژه‌هایی چون laid-off، fired یا quit که هر سه به معنای شکلی از خاتمه یافتن اشتغال است توضیحاتی ارائه شد. مثلا دیدیم که اینکه چه کسی از دو طرف، شاغل یا کارفرما خواهان این […]

اخراج یا استعفا: اشکال مختلف خاتمه یافتن اشتغال
11 سال قبل

اخراج یا استعفا: اشکال مختلف خاتمه یافتن اشتغال

        توضیحاتی درباره چند واژه متداول در بازار کار کانادا      احتمالا در مطالب این سایت، رسانه‌ها و منابع خبری یا در گفتگوی با دوستانتان با واژه‌هایی چون laid-off، fired یا quit که هر سه به معنای شکلی از خاتمه یافتن اشتغال است برخورد داشته‌اید. در اینجا درباره تفاوت‌های این اصطلاحات […]