برچسب » prcard

نامه های درخواست عکس برای صدور کارت پی آر
5 سال قبل

نامه های درخواست عکس برای صدور کارت پی آر

دوستانی که در کانادا به عنوان مهاجر وارد می شوند امتظار دارند ظرف مدت معینی کارت پی آر خود را در نشانی اعلام شده خود دریافت کنند. برخی از این عزیزان هم قبل از آمدن کارت به ایران بر می گردند تا بقیه امور مربوط به زندگی را سر و سامان دهند و به کانادا […]