برچسب » photos

اعلامیه اداره مهاجرت درباره ارسال مجدد عکس برای صدور کارت PR
10 سال قبل

اعلامیه اداره مهاجرت درباره ارسال مجدد عکس برای صدور کارت PR

کسانی که اخیرا در کانادا لندد شده‌اند یا برای تمدید کارت PR اقدام کرده‌اند ممکن است با مسئله تاخیر زیاد در دریافت کارت و در ادامه، درخواست برای ارسال مجدد عکس مواجه شده باشند. این موارد به قدری زیاد شده است که اخبار آن به یکی از موارد عادی در بین این دسته از مهاجران […]