برچسب » online courses

آیا شرکت در کلاسهای آنلاین فرانسه تاثیری بر کلاسهای حضوری دارد؟
9 سال قبل

آیا شرکت در کلاسهای آنلاین فرانسه تاثیری بر کلاسهای حضوری دارد؟

  این سوالی است که بارها تکرار شده است و متقاضیان کبک بنا به شایعاتی نادرست از ترس اینکه فرصت استفاده از کلاسهای حضوری فرانسه را در آینده از دست بدهند در استفاده از کلاسهای آنلاین بسیار مفیدی که کبک برای آنها تهیه دیده است تردید دارند. پاسخ این سوال منفی است به این معنی […]