برچسب » oecd

سطح مهارت‌های کامپیوتری در میان بزرگسالان کانادایی
8 سال قبل

سطح مهارت‌های کامپیوتری در میان بزرگسالان کانادایی

با انتشار جدیدترین گزارش OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) درباره مهارت‌های ساکنان ۲۴ کشور دارای اقتصاد پیشرفته و یا در حال پیشرفت جهان، مشخص شده که جایگاه کانادا از نظر مهارت‌های کامپیوتری بهتر از سایر مهارت‌هاست. این گزارش که در نیمه اکتبر ۲۰۱۳ منتشر شده و داده‌های آن بر اساس ارزیابی مهارت‌های ۱۶۶ […]