برچسب » mon projet quebec

ارسال درخواست مدارک محدود در پرونده نیروی متخصص (سیستم مون پروژه)
5 سال قبل

ارسال درخواست مدارک محدود در پرونده نیروی متخصص (سیستم مون پروژه)

پس از موفقیت ویژه کنپارس در ثبت همه پرونده های نیروی متخصص کبک در دو نوبت ثبت پرونده ها در ماه جون و آگوست ۲۰۱۶ این افتخار را دارم که به اطلاع برسانم که امروز هشتم دسامبر ۲۰۱۶ پس از ماهها سکوت اداره مهاجرت کبک اولین درخواست برای ارسال مدارک هر چند محدود را برای […]