برچسب » main applicant

وضعیت متقاضی اصلی و وابستگان پس از لندینگ در کانادا
7 سال قبل

وضعیت متقاضی اصلی و وابستگان پس از لندینگ در کانادا

بسیاری از مهاجرین پس از آمدن به سرزمین جدید در شرایط خود تغییراتی ایجاد می کنند یکی ازدواج می کند و دیگری طلاق می گیرد. گاه فرزندان می مانند و پدر و مادر باز می گردند و یا …..  در این موارد برخی را تصور این است که همانند زمانی که در پروسه انجام اقدامات […]