برچسب » knowledge test

قسمت بیستم – نکات تکمیلی در دریافت گواهی‌نامه رانندگی در مونترال
5 سال قبل

قسمت بیستم – نکات تکمیلی در دریافت گواهی‌نامه رانندگی در مونترال

  همان طور که در نوشتار قبل اشاره شد دریافت گواهی نامه رانندگی در استان کبک در ۵ مرحله انجام میشود. به این نکته مجددا اشاره میکنیم برای دریافت گواهینامه  شما باید در اولین فرصت با شماره ۵۱۴۹۵۴۷۷۷۱ تماس بگیرید و زمانی را برای انجام تستهای اولیه مانند تست بینایی و سلامتی و همچنین امتحان […]