برچسب » immigrant problems

تاثیر تجربه مهاجرت بر مهاجران نسل اول و دوم
10 سال قبل

تاثیر تجربه مهاجرت بر مهاجران نسل اول و دوم

مهاجرت تنها بر نسل اول تاثیر نمی‌گذارد بلکه فرزندان مهاجران حتی اگر در کانادا متولد شده باشند شرایطی متفاوت از سایر هم‌نسلان خود که پدر و مادر غیرمهاجر دارند تجربه می‌کنند. در این مقاله که در نشریه پرنیان شماره ۴ منتشر شده است، دکتر سادیا سلیم به وضعیت هر دو نسل اول و دوم و […]