برچسب » hiding

پنج نکته مهم که نباید در مصاحبه کاری فاش شود
5 سال قبل

پنج نکته مهم که نباید در مصاحبه کاری فاش شود

 مصاحبه های کاری، به صورت مکالمه هایی هستند میان دو نفر برای شناخت یکدیگر تا متوجه شوند که آیا می توانند با یکدیگر ارتباط کاری داشته باشند یا نه. در این میان باید توجه داشت که صحبت های روزمره عادی که میان طرفین انجام می شود باعث نشود که فرد متقاضی گارد خود را پایین […]