برچسب » greencard

تنها تا دوم دسامبر 2008 برای شرکت در قرعه کشی گرین کارت آمریکا فرصت دارید – همین امروز اقدام کنید
13 سال قبل

تنها تا دوم دسامبر 2008 برای شرکت در قرعه کشی گرین کارت آمریکا فرصت دارید – همین امروز اقدام کنید

قرعه کشی گرین کارت آمریکا چیست؟  بر اساس قانون دولت آمریکا هر سال 55000 نفر از متولدین کشورهایی را که به نسبت سهم کمتری از مهاجرین در  آمریکا را به خود اختصاص داده اند به صورت قرعه کشی از میان متقاضیان انتخاب کرده و بدون بررسی شرایط سنی، تحصیلی و مهارتهای زبانی به آنها کارت اقامت […]