برچسب » family stream

توقف برنامه خاص مهاجرتی ویژه اعضا خانواده ساکنان استان البرتا
11 سال قبل

توقف برنامه خاص مهاجرتی ویژه اعضا خانواده ساکنان استان البرتا

به نظر می‌رسد سیاست‌های انقباضی مهاجرتی جیسن کنی رفته رفته برنامه‌های مهاجرتی بیشتری را متاثر می‌کند که نمونه آن در هفته گذشته در مورد توقف دو برنامه از برنامه‌های مهاجرتی استان البرتا اتفاق افتاد.   یکی از این برنامه‌ها که ویژه خانواده ساکنان این استان بود و ما پیشتر دراینجا آن را معرفی کرده بودیم […]