برچسب » evaluation

آیا افسر مهاجرت در پرونده های نیروی متخصص فدرال قدرت اعمال نظر دارد؟ تاکجا و چگونه؟
13 سال قبل

آیا افسر مهاجرت در پرونده های نیروی متخصص فدرال قدرت اعمال نظر دارد؟ تاکجا و چگونه؟

در جلسات مشاوره ای که با دوستان داشته ام بارها و بارها این سوال مطرح شده است که آیا در صورت داشتن امتیاز کافی افسر مهاجرت می تواند متقاضی را رد کند. و اما پاسخ: بند ۳ ماده ۷۶ آیین نامه قانون مهاجرت کانادا قدرت خاصی را به افسر مهاجرت داده است که Substituted Evaluation که […]