برچسب » employers mandates

تغییرات در سوابق شغلی و اهمیت ثبت آن
7 سال قبل

تغییرات در سوابق شغلی و اهمیت ثبت آن

طبق قانون تدوین شده توسط دولت کانادا، کلیه کارفرمایان موظفند در صورت ترک کار از سوی هر یک از نیروهای انسانی شاغل در بنگاه اقتصادی‌اشان، نسبت به ثبت و ضبط اطلاعات مربوطه اقدام و ادارات دولتی ذیربط را مطلع نمایند. طبق قانون، هر کانادایی شاغل، در صورتی‌که در یک سال کاری حداقل 600 ساعت کار […]

کارفرما و اطلاعات خصوصی افراد در محیط کار
7 سال قبل

کارفرما و اطلاعات خصوصی افراد در محیط کار

در ادامه مطالب شماره‌های گذشته که به تعدادی از وظایف قانونی و الزامی کارفرمایان در قبال شاغلین در بنگاه اقتصادی آنها اشاره شده در این شماره به موضوع حفظ اطلاعات خصوصی شاغلان می‌پردازیم. چنانچه کارفرمای یک بنگاه اقتصادی هستید، نگهداری، حفاظت و تامین امنیت اطلاعات شخصی و البته خصوصی پرسنل‌اتان، از وظایف قانونی شما بوده […]

الزامات مربوط به قانون استانداردهای شغلی ESA
8 سال قبل

الزامات مربوط به قانون استانداردهای شغلی ESA

همانطور که در دو مقاله قبلی گفته شد، نیروی انسانی شاغل در هر واحد اقتصادی به مثابه خون در رگ‌های آن کسب و کار بوده و به تبع آن، نحوه برخورد کارفرمایان با مسائل مربوط به کارگران و کارمندان‌شان بسیار حائز اهمیت است به همین دلیل قانون‌گذار به موارد مهمی که اصول این رابطه را […]

ایمنی و بهداشت محیط کار، سلامت نیروی انسانی
8 سال قبل

ایمنی و بهداشت محیط کار، سلامت نیروی انسانی

در شماره گذشته و در اولین بخش از این سلسله مطالب به الزامات مالی که کارفرمایان در انتاریو در زمان استخدام نیروی کار باید به آنها توجه داشته باشند اشاره کردیم. این الزامات مواردی از قبیل حق بیمه اشتغال (بیمه بیکاری)، حقوق بازنشستگی و مالیات‌ها را شامل می‌شدند. در این بخش به مورد مهم دیگری […]