برچسب » documents

کدام مدارک تحصیلی برای مهاجرت معتبرند؟
10 سال قبل

کدام مدارک تحصیلی برای مهاجرت معتبرند؟

علی مختاری؛ تب مدرک گرایی در ایران امر ناشناخته ای نیست و داستانهای زیادی نیز در مورد دارندگان مدارک تقلبی در سطح ملی مطرح شده است که بماند. این تب از سوی دیگر موجب رشد موسسات ریز و درشتی شده است که فضای مجازی را پر کرده اند و مدعی هستند که به افراد با […]