برچسب » dependant child

حداکثر سن فرزندان همراه در پرونده مهاجرت به ۲۲ باز می گردد
4 سال قبل

حداکثر سن فرزندان همراه در پرونده مهاجرت به ۲۲ باز می گردد

از جمله اقدامات مخرب دولت محافظه کار هارپر در حوزه مهاجرت به کم کردن سن همراهی فرزندان وابسته در پرونده مهاجرتی بر می گشت. مجلسی که نمایندگان حامی هارپر در ان اکثریت داشتند مقرر کرد تنها فرزندان زیر ۱۹ سال امکان همراهی خانواده خود را دارند حال آنکه تا پیش از آن فرزندان تا ۲۲ […]