برچسب » department store

فروشگاه‌ها در کانادا (بخش اول : نکات کلی)
5 سال قبل

فروشگاه‌ها در کانادا (بخش اول : نکات کلی)

پرسش های درباره هزینه های زندگی یکی از مرسوم ترین پرسش های علاقه مندان به مهاجرت یا مهاجران تازه وارد است. به عنوان پاسخ به این پرسش کلی، در مجموعه مفصلی از پست ها به معرفی انواع فروشگاه ها در کانادا و محاسن و معایب هر یک می پردازیم.  هزینه های زندگی در کانادا برای […]