برچسب » child benefit

کمک‌های دولتی برای کودکان در کبک- قسمت دوم
8 سال قبل

کمک‌های دولتی برای کودکان در کبک- قسمت دوم

در بخش اول این مطلب به شرایط دریافت کمک‌های دولتی برای کودکان در استان کبک اشاره شد. اینک در ادامه به میزان این کمک‌ها می‌پردازیم. مقدار کمک هزینه فرزندان چنان که گفته شد مقدار پرداختی برای هر فرزند متفاوت است و دارای یک حداقل و حداکثر است که بسته به میزان درآمد خانواده تعیین می‌‌شود. […]

کمک‌های دولتی برای کودکان در کبک
8 سال قبل

کمک‌های دولتی برای کودکان در کبک

در ادامه سلسله مطالبی درباره کمک‌های دولت کبک به اشخاص یا گروه‌های مختلف، در این نوبت به کمک‌های دولتی به کودکان در استان کبک خواهیم پرداخت. از سال ۲۰۰۵ قوانین جدیدی در استان کبک برای کمک هزینه فرزندان یا Child Tax Benefit  در استان کبک وضع شد. Régie des rentes du Québec  مسئول تعیین میزان […]