برچسب » یادگیری زبان

قسمت دوم – الزام به دانستن زبان انگلیسی ( با خود صادق باشیم )
5 سال قبل

قسمت دوم – الزام به دانستن زبان انگلیسی ( با خود صادق باشیم )

 نکاتی درباره فراگیری زبان انگلیسی – قسمت دوم  با خود صادق باشیم   چرا بخشی از ما خیلی دیر متوجه نقائص زبان آموزی خود می شویم؟ سیستم های ارزیابی مراکز آموزشی ایراد دارند یا ما خود را گمراه کرده ایم. در ادامه بحث آموزش زبان به یک گام کلیدی و بسیار مهم اشاره داریم: ارزیابی. […]