برچسب » کارگران خارچی

کارگران خارجی فریب خورده تحت حمایت بیمه قرار می گیرند
3 سال قبل

کارگران خارجی فریب خورده تحت حمایت بیمه قرار می گیرند

دادگاه مالیاتی کانادا تصمیماتی مبنی بر تعلق گرفتن بیمه و حقوق استخدام شدگان به کارگران مهاجر در کبک حتی در صورتی که اجازه ی رسمی و معتبری برای کار نداشته باشند، اتخاذ کرده است.در ماه جاری، به دنبال درخواست یک گروه 18 نفری از کارگران موقت گواتمالایی که درآمد آنها شامل این قوانین نشده بود، […]