برچسب » پرنیان 31-32

جلسات فروش، اتلاف وقت یا راهگشا
6 سال قبل

جلسات فروش، اتلاف وقت یا راهگشا

این مطلب در شماره 31-32 پرنیان کانادا, در این صفحات منعکس شده است. در ادامه سلسله مطالب مربوط به شاغلان بخش فروش یک شرکت تجاری و واحد فروش به عنوان موتور محرکه کسب درآمد هر بنگاه اقتصادی، در این مقاله به بحث جلسات فروش و چگونگی هر چه کارآمدتر کردن آنها پرداخته خواهد شد. اهمیت ویژه کسب […]