برچسب » وزیر کشاورزی

پیشنهاد جدید مهاجرتی برای اقامت دائم کارکنان بخش کشاورزی کانادا
2 سال قبل

پیشنهاد جدید مهاجرتی برای اقامت دائم کارکنان بخش کشاورزی کانادا

دولت لیبرال برای یک برنامه جدید سه ساله مهاجرتی با هدف کمک به جبران کمبود نیروی کار در بخش کشاورزی و غذا آغاز به کار می کند. در چند سال گذشته صنایعی مانند تولید گوشت قرمز و پرورش قارچ با توجه به کمبود نیروی کار در این بخش با تکیه بر نیروی کار خارجی به […]