برچسب » نیامدن همسر به کانادا

نیامدن همسر مهاجر به کانادا و تبعات آن
6 سال قبل

نیامدن همسر مهاجر به کانادا و تبعات آن

دوستی سوال کرده است که : ویزای مهاجرت دریافت کردم  به اتفاق همسرم ولی همسرم حاضر نشد با من به کانادا بیاید ، من به کانادا رفتم و لندینگ را ثبت کردم و برگشتم . کار ما به طلاق کشید. حال سوالات من این است : ترجمه رونوشت طلاقنامه رو باید به کجا ارائه کنم تا […]