برچسب » مونترال و دو زبانه بودن

پنجاه کلمه فرانسوی که وارد انگلیسی شده اند
4 سال قبل

پنجاه کلمه فرانسوی که وارد انگلیسی شده اند

فرانسه زبان ها و انگلیسی زبان ها همواره روابط نزدیک و دوستانه ای با یکدیگر داشته اند و این موضوع فقط مختص ساکنین شهر مونترال یا مردمانی که این دو زبان را صحبت می کنند، نیست بلکه مربوط به ماهیت زبانی این دو زبان است. حدود 100 هزار کلمه در فرهنگ لغت زبان فرانسه وجود دارد […]