برچسب » مهد کودک در کبک

مهدکودک‌ها در کبک
12 سال قبل

مهدکودک‌ها در کبک

   نشاط تهرانی   در ادامه سلسله نوشتارهای مربوط به آموزش در استان کبک قصد داریم محیط های آموزشی و مشخصات آنها را به ترتیب معرفی کنیم. از این رو بحث را از مهدکودک شروع می کنیم.  برای مهاجرت قانونی و سریع به کانادا از طریق سرمایه گذاری کبک و فدرال و یا نیروی متخصص کبک و […]