برچسب » مهدس عمران

نکاتی اجمالی درباره رشته مهندسی عمران (سازه یا راه و ساختمان): بخش نخست
5 سال قبل

نکاتی اجمالی درباره رشته مهندسی عمران (سازه یا راه و ساختمان): بخش نخست

     در این پست و پست مرتبط بعدی به پاره ای از پرسش ها درباره وضعیت اشتغال مهندسان عمران Civil Engineers در کانادا پاسخ داده ایم. همچنین در پاسخ به دوستی که درباره وضعیت شغلی خانم ها در این رشته پرسیده اند، نکاتی در پست آینده بیان خواهد شد.    وضعیت دریافت ویزا برای […]