برچسب » مهاجرت با لیسانس معماری

نکاتی اجمالی درباره رشته «معماری»
11 سال قبل

نکاتی اجمالی درباره رشته «معماری»

    در اینجا به پاره ای از پرسش ها درباره وضعیت اشتغال «معماران» architects در کانادا پاسخ داده ایم.    وضعیت دریافت ویزا برای شاغلین این رشته؟   این رشته از مشاغل ۳۸ گانه مورد نیاز دولت فدرال نیست اما شاغلین دارای مدرک تحصیلی معماری و باتجربه ممکن است که بر اساس سوابق پیشین بتوانند […]