برچسب » مصاحبه فدرال کانادا

دعوت به مصاحبه برخی از متقاضیان فدرال
8 سال قبل

دعوت به مصاحبه برخی از متقاضیان فدرال

این روزها تعدادی از متقاضیان  نیروی متخصص فدرال برای انجام مصاحبه به آنکارا دعوت شده اند و این موجی را در میان متقاضیان ایجاد کرده است و سوالات متعدد در مورد چرایی آنها. این پدیده جدیدی نیست و همیشه جریان داشته است. دولت کانادا به خصوص با رویکرد منفی خود به ایران که متاسفانه رویه […]