برچسب » مرخصی دوره بارداری در کبک

مرخصی والدین (زایمان) در کبک
5 سال قبل

مرخصی والدین (زایمان) در کبک

از تاریخ اول ژانویه سال ۲۰۰۶ قانون جدید مرخصی والدین Régime québécois d'assurance parentale در استان کبک به تصویب رسید. طبق این قانون هر یک از والدینی که صاحب فرزند می شوند یا کودکی را به فرزندخواندگی قبول می کنند از حق مرخصی والدین استفاده می کنند (چون این مرخصی شامل پدران هم می شود […]