برچسب » مدارک جعلی

سوءاستفاده از نام کنپارس این بار در تورنتو
4 سال قبل

سوءاستفاده از نام کنپارس این بار در تورنتو

متاسفانه اخیراً ایمیلی دریافت کردیم مبنی بر اینکه فردی سودجو به نام آقای س. س. با متقاضیان تماس گرفته و خود را به عنوان نماینده شرکت خدمات مهاجرتی کنپارس در انتاریو معرفی کرده است و سعی در جلب اعتماد متقاضیان مهاجرت و کلاهبرداری از آنان نموده است. به گفته این متقاضی، آقای س. س. خود […]