برچسب » دعوت نامه منیتوبا

استان منیتوبا ۴۴۳ دعوت نامه صادر کرد
4 سال قبل

استان منیتوبا ۴۴۳ دعوت نامه صادر کرد

۴۴۳ متقاضی برنامه نیروی متخصص استان منیتوبا، در تاریخ ۱۵ اوت ۲۰۱۷ از سوی این استان دعوت نامه اقدام به درخواست (Letter of Advice to Apply) دریافت کردند. از این تعداد ۴۰۱ متقاضی از زیر گروه  نیروی متخصص داخل منیتوبا با حداقل امتیاز ۵۸۵  بودند که موفق به دریافت دعوت نامه شدند؛ این افراد شامل […]