برچسب » بهترین شهر های کانادا

رتبه‌بندی شهرهای کانادا از نظر اقتصادی
11 سال قبل

رتبه‌بندی شهرهای کانادا از نظر اقتصادی

  در کمال ناباوری هلیفکس از نظر اقتصادی رتبه نخست را در بین شهرهای کانادا از آن خود کرد    به دلیل ماهیت فدرالی اداره کانادا که در آن استان ها هر یک سیاست های اقتصادی خاصی را با توجه به استقلال از مرکز پیگیری می کنند، آگاهی از شرایط متفاوت اقتصادی استان ها و […]