برچسب » بهترین شهر های جهان

جایگاه برتر شهرهای مهم کانادا در فهرست بهترین شهرهای جهان برای زندگی
11 سال قبل

جایگاه برتر شهرهای مهم کانادا در فهرست بهترین شهرهای جهان برای زندگی

          با اعلام نتایج دو فهرست مشهور بهترین شهرهای جهان برای زندگی most-livable cities بار دیگر شهرهای مهم کانادا در جایگاه های بالایی قرار گرفتند.      هر چند این دو فهرست یعنی فهرست مرسر Mercer و فهرست اکونومیست هر دو رتبه بندی های غیررسمی هستند اما به دلیل شهرت آنها و ترکیب پارامترهای مختلفی […]