برچسب » برنامه های اتتخاب استانی کانادا

صدور ۷۶ دعوتنامه در جدیدترین «انتخاب تکنولوژی بریتیش کلمبیا»
1 سال قبل

صدور ۷۶ دعوتنامه در جدیدترین «انتخاب تکنولوژی بریتیش کلمبیا»

از کاندیداها طی زیرگروه های «اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا» و «مهاجرت از طریق تخصص» دعوت به عمل آمده است. بریتیش کلمبیا از ۷۶ نامزد مهاجرت دعوت کرد تا در ۱۷ نوامبر برای اقامت دائم درخواست نامزدی استانی دهند.   «انتخاب بریتیش کلمبیا» (BC PNP)  دعوت نامه ها را از طریق زیرشاخه های «اکسپرس انتری بریتیش […]